open menu

Fremmer 15 forslag for å få vite hvordan usosiale kutt rammer

I forbindelse med dagens trontaledebatt ber vi regjeringen må undersøke konsekvensene av en rekke kutt som partiet mener rammer de svakeste, og fremmer 15 forslag som Stortinget må stemme over torsdag.

Siden regjeringen tiltrådte har de foreslått en rekke kutt som rammer ulike utsatte grupper. Det gjelder blant andre kutt i bostøtte, uføretrygd, barnetillegg for uføre, rettshjelpstiltak, arbeidsavklaringspenger, overgangsstønaden for enslige foreldre og gratis fysioterapi for blant annet brannskadde og amputerte.

– Det er på tide at stortingsflertallet viser respekt for, og interesse for, de mange menneskene i Norge som har vært utsatt for dypt usosiale kutt i de årene de borgerlige har styrt, sier SV-leder Audun Lysbakken.

I sitt innlegg i Stortinget tok Lysbakken opp alle forslagene, som har lik ordlyd og pålegger regjeringen å undersøke konsekvensen av de kuttene de har gjennomført.

I tillegg til konsekvensen av de usosiale kuttene ber SV om at regjeringen må undersøke hvilke konsekvenser kuttene i formuesskatten og arveavgiften har for fordelingen i samfunnet og om det kan dokumenteres noen effekt for næringslivet.

I forslagene står det at resultatene av undersøkelsen skal legges fram for Stortinget senest sammen med budsjettforslaget neste høst.

– Jeg håper de andre opposisjonspartiene å stortinget blir med på å be regjeringen om å kartlegge hvordan det har gått med dem som har «betalt prisen» for regjeringen skattkutt til de rikeste, sier Lysbakken.

Her er alle de femten forslagene som stortinget stemmer over torsdag:

1. Stortinget ber regjeringen undersøke konsekvensene for de som er rammet av kuttene i bostøtte de siste årene. Resultatene av undersøkelsen skal legges fram for Stortinget senest sammen med forslaget til statsbudsjett for 2020.

2. Stortinget ber regjeringen undersøke konsekvensene for de som er rammet av kuttene i uføretrygd som kom på grunn av regjeringens urettferdige omregningsmodell fra gammel til ny uføreordning. Resultatene av undersøkelsen skal legges fram for Stortinget senest sammen med forslaget til statsbudsjett for 2020.

3. Stortinget ber regjeringen undersøke konsekvensene for de som er rammet av kuttene i uføres barnetillegg. Resultatene av undersøkelsen skal legges fram for Stortinget senest sammen med forslaget til statsbudsjett for 2020.

4. Stortinget ber regjeringen undersøke konsekvensene for de som er rammet av fire år med kutt i kjøpekraft for mange alderspensjonister. Resultatene av undersøkelsen skal legges fram for Stortinget senest sammen med forslaget til statsbudsjett for 2020.

5. Stortinget ber regjeringen undersøke konsekvensene for de som er rammet av kuttene i barnetrygden for barn i Finnmark og Nord-Troms. Resultatene av undersøkelsen skal legges fram for Stortinget senest sammen med forslaget til statsbudsjett for 2020.

6. Stortinget ber regjeringen undersøke konsekvensene for de som er rammet av de stadige kuttene i fri rettshjelp. Resultatene av undersøkelsen skal legges fram for Stortinget senest sammen med forslaget til statsbudsjett for 2020.

7. Stortinget ber regjeringen undersøke konsekvensene for de som er rammet av kuttene i overgangsstønaden for enslige forsørgere. Resultatene av undersøkelsen skal legges fram for Stortinget senest sammen med forslaget til statsbudsjett for 2020.

8. Stortinget ber regjeringen undersøke konsekvensene for de som er rammet av kuttene i stønad til bil for de som er avhengig av det for å komme seg på butikken eller til legen. Resultatene av undersøkelsen skal legges fram for Stortinget senest sammen med forslaget til statsbudsjett for 2020.

9. Stortinget ber regjeringen undersøke konsekvensene for de som er rammet av kuttene i gratis fysioterapi for brannskadde, folk med utviklingshemming, amputerte og alle de andre gruppene som nå må betale for denne viktige behandlingen. Resultatene av undersøkelsen skal legges fram for Stortinget senest sammen med forslaget til statsbudsjett for 2020.

10. Stortinget ber regjeringen undersøke konsekvensene for de som er rammet av kuttene i fødselsomsorgen. Resultatene av undersøkelsen skal legges fram for Stortinget senest sammen med forslaget til statsbudsjett for 2020.

11. Stortinget ber regjeringen undersøke konsekvensene for de som er rammet av kuttet i arbeidsavklaringspenger. Resultatene av undersøkelsen skal legges fram for Stortinget senest sammen med forslaget til statsbudsjett for 2020.

12. Stortinget ber regjeringen undersøke konsekvensene for de som er rammet av kuttene i kriminalomsorgen og domstolene. Resultatene av undersøkelsen skal legges fram for Stortinget senest sammen med forslaget til statsbudsjett for 2020.

13. Stortinget ber regjeringen undersøke konsekvensene av at sykehusene ikke fikk de 75 millionene som regjeringen selv sier det kostet da sykehusene fikk ansvar for overgrepsmottak. Resultatene av undersøkelsen skal legges fram for Stortinget senest sammen med forslaget til statsbudsjett for 2020.

14. Stortinget ber regjeringen undersøke konsekvensene for de som er rammet av at barnefamilier i asylmottak ikke kan motta mer enn 10 000 kroner i månedlig stønad uavhengig av hvor mange barn de har. Resultatene av undersøkelsen skal legges fram for Stortinget senest sammen med forslaget til statsbudsjett for 2020.

15. Stortinget ber regjeringen undersøke hvilke fordelingsmessige konsekvenser kuttene i formuesskatten og arveavgiften har for fordelingen i samfunnet og om det kan dokumenteres noen effekt for næringslivet. Resultatene av undersøkelsen skal legges fram for Stortinget senest sammen med forslaget til statsbudsjett for 2020.

Del dette