open menu

Bli med på SVs Like(lønns)lunsj!

Velkommen til Like(lønns)lunsj – gi ditt innspill til SVs arbeid for likelønn

Den 24. Oktober er den dagen kvinner starter å jobbe gratis ut året på grunn av manglende likelønn, og SV – Sosialistisk Venstreparti markerer dagen med å invitere til like(lønns)lunsj på Stortinget.

Møt opp senest 11.15, og meld dere på til agu@stortinget.no.

SVs representant i familie og kulturkomiteen, Freddy André Øvstegård, fremmer på likelønnsdagen forslag om å innføre en likelønnslov inspirert av Island. Men hvorfor har vi enda ikke likelønn i 2018? Hva mer må gjøres? Vi ønsker ditt innspill til SVs videre arbeid for likelønn.

Etter tre hovedinnlegg åpnes det for spørsmål, diskusjon og inntil 5 minutts innlegg fra salen.

Vi serverer lunsj.

NB! Siden dette er på Stortinget trenger vi navn og evt. navn på organisasjon fra alle som kommer. Husk å sende påmelding til agu@stortinget.no innen 22. oktober.

Del dette