open menu

Gi SV beskjed! Miljø og utvikling

SV mener at en mer rettferdig og miljøvennlig verden ikke bare er mulig, men nødvendig. Verden har ressurser til at alle kan leve godt, men trygghet, muligheter, makt og penger er urettferdig fordelt. Vi vil overlevere kloden i bedre stand enn vår generasjon overtok den, og derfor må vi stanse klimaendringene og utryddelsen av planter og dyr og redusere presset på klodens begrensede ressurser.

Derfor inviterer SV miljø- og utviklingsorganisasjonene til politisk idédugnad!
Hva mener din organisasjon bør være de nye, store internasjonale satsingene for å bekjempe miljøkrisa og for å bekjempe økende ulikhet i makt og rikdom globalt? Det blir anledning til å holde korte innlegg på 2-3 minutt for hver organisasjon.
I tillegg kan dere ta med deres innspill skriftlig – på maks én side. SV inviterer til å løfte blikket og tenke høyt med oss.
Innspill til statsbudsjettet og SVs alternative budsjett er velkomne, men ikke på dette møtet. SV vil også være tilstede på budsjetthøringer utover høsten, så spar konkrete budsjettinnspill til disse.
Stortingsrepresentantene med ansvar for utenriks, finans, miljø og fagrådgivere fra SV vil være til stede på møtet, notere innspill og svare på spørsmål.
Påmelding
Vi håper så mange organisasjoner som mulig har anledning til å delta. Påmelding skjer ved å sende en e-post til kine.horsbol@stortinget.no med navn på deltakere, organisasjon og e-postadresse. Påmeldingsfristen er fredag den 5.oktober. Hvis dere ikke kan komme på møtet, kan dere sende skriftlige innspill – ikke over én side. Vi tar disse med oss i videre arbeid med politikkutvikling og budsjett. Send innspill til idunn.myklebust@stortinget.no
 
Vennlig hilsen
 
Audun Lysbakken                                          Kari Elisabeth Kaski                       Lars Haltbrekken
Leder og utenrikspolitisk                           Finanspolitisk                                  Miljøpolitisk
talsperson, SV                                                 talsperson, SV                                 talsperson, SV
 

Del dette