open menu

En kunstnerlønn til å leve av

For at vi skal ha et rikt og variert kulturliv også i fremtiden må det være mulig å tjene til livets opphold for kunstnerne. Derfor la Freddy Øvstegård torsdag denne uken fram SVs førsetutkast til en kunstnerpakke som sikrer at kunstnere og kulturarbeidere skal få skikkelig betalt for den viktige jobben de gjør.

– For venstresiden har alltid håndens og åndens arbeid vært forent. Derfor er det nødvendig å ta igjen lønnsgapet for kunstnerne. Det trengs både å øke vederlag, honorarer og stipender, men også å gjøre livet som selvstendig næringsdrivende eller frilanser enklere og tryggere sier Øvstegård.

Over 40 representanter fra ulike kunstnerorganisasjoner møtte opp på Stortinget for å gi sine innspill til førsteutkastet til kunstnerpakken.

– Vi fikk mange gode innspill, og vi forventer å få inn flere på epost i dagene som kommer, sier Øvstegård som oppfordrer alle med å komme med innspill til det som er lagt fram så langt.

 

SVs kunsterpakke, versjon 1.0:

  1. Innføre oppdragsgiveravgift, slik at de som bestiller oppdrag av frilansere og selvstendig næringsdrivende må betale tilsvarende en arbeidsgiveravgift. Inntektene skal på samme måte gå til å finansiere utgifter til for eksempel pensjon og sykepenger for frilansere og selvstendig næringsdrivende.
  2. Innføre en regelstyrt ordning, der kunstnerstipend automatisk reguleres slik at de minimum får samme økning som rammen i lønnsoppgjøret i staten.  Kunstnerstipend skal alltid være minst 50 % av en gjennomsnittlig norsk heltids årsinntekt.
  3. Opprette en Musikerallianse etter modell fra Danser- og Skuespilleralliansen for å sikre frilansere forutsigbarhet gjennom faste ansettelser mellom arbeidsforhold.
  4. Innføre utstillingshonorar for de visuelle kunstnerne, gjennom å utvide prøveordningen og gjøre den permanent.
  5. Innføre utstillingsvederlag med innbetaling til BONO for fordeling til kunstnerne.
  6. Opprette 100 nye hjemler for kunstnerstipend.
  7. Unnta kunstnerstipendene fra kravet om minst 20 % stilling og 1G for opptjening av pensjonspoeng, slik at også kunstnere kan få en skikkelig pensjon.

 

Skriftlige innspill kan sendes til: wanda.voldner@stortinget.no

Del dette