open menu

SVs reaksjon på Libya-rapporten

SV-leder Audun Lysbakken vil ha Libya-utvalgets rapport til Stortinget.

Libya-utvalget, som har gjort en evaluering av norsk deltakelse i de militære operasjonene i Libya i 2011 kom nylig med sin rapport. Vedtaket i Stortinget om at den norske deltakelsen skulle evalueres kom etter forslag fra SV.

 

Audun Lysbakken, leder i SV og utenrikspolitisk talsperson vil ha rapporten til Stortinget nå:

– Jeg er glad for at vi nå har fått en grundig evaluering av Norges bidrag i Libya-krigen. Rapporten må få en skikkelig behandling i Stortinget, på linje med utvalget som evaluerte Norges bidrag i Afghanistan. Det kommer vi til å ta initiativ til nå.

– Det var gode grunner til å si ja til intervensjon med grunnlag i mandatet fra FNs sikkerhetsråd om å beskytte sivilbefolkningen i Libya. Men det gikk galt. Krigen utviklet seg til en regimeendringskrig, som var noe helt annet enn FN-resolusjonen la opp til og noe annet enn vi sa ja til. Det var derfor SV tok til orde for å trekke flyene ut allerede i mai 2011. Utvalget anerkjenner at stormaktene ønsket regimeendring, men mener samtidig at operasjonen hele veien var helt innenfor FN-mandatet og å beskytte sivile. Det fremstår for meg som en motsetning, og burde vært gjenstand for mer kritisk debatt.

Lysbakken mener at utvalget burde gått lengre i sine anbefalinger til hva Norge bør gjøre før en eventuelt beslutter deltakelse i internasjonale operasjoner:

– Det er bra at utvalget har gått kritisk gjennom beslutningsprosessen rundt å sende norske styrker til utlandet. Det har SV foreslått lenge. Vi mener imidlertid at utvalget ikke går langt nok, og kommer til å foreslå at all fremtidig krigsdeltagelse må debatteres og vedtas i åpent Storting, slik de gjør i Danmark.

 

Del dette