open menu

Ekstrem tørke og mye nedbør: To sider av samme sak

De fleste nyter sommervarmen, men dessverre så gir den også grunn til bekymring. – Ekstrem tørke i år, for mye nedbør i fjor. Med klimaendringene får vi mer av alt dette. Derfor haster det å kutte utslippene, sier SVs Lars Haltbrekken.

Rekordvarmen i Sør-Norge har ført til tørke og akutt fôrmangel, og den største krisen i landbruket på flere tiår. Vi må ta årets ekstremsommer som en påminning om at kampen mot klimaendringene må forsterkes.

– Situasjonen er svært alvorlig, men regjeringen kommer ikke med noen nye tiltak for å avverge katastrofen, sier Lars Haltbrekken.

De stadige temperaturrekordene vi er vitne til kan være forårsaket av de globale klimaendringene ifølge internasjonale forskere

Haltbrekken krever at Regjeringen må kommer med nye forslag til hvordan Norge kan kutte sine utslipp av klimagasser, og at vi hever våre ambisjonsnivå til å halvere utslippene innen 2030 og blir frie for fossile utslipp innen 2040.

Målet i dag er et kutt på 40 %, men dette skal kunne skje i samarbeid med EU, noe som betyr at utslippskuttene like gjerne kan komme i andre land som i Norge.

– På tross av at Venstre har gått inn i regjering har de ikke kommet med ett eneste nytt klimatiltak for å kutte norske utslipp, sier han.

Før sommeren behandlet Stortinget regjeringens klimamelding, den var blottet for forslag til nye utslippskutt i Norge.

– Elvestuen arvet meldingen fra Helgesen og kunne ha trukket den eller lagt fram en tilleggsmelding men gjorde ikke det. Venstre og resten av regjeringen stemte heller ikke for de mange forslagene SV fremmet for å kutte utslippene, sier Haltbrekken.

I stede bidrar regjeringen til å øke utslippene, blant annet gjennom utvidelsen av produksjonen på Snorrefeltet i Nordsjøen som eksempel på ferske utslippsøkninger.

I begynnelsen av juli vedtok regjeringen å utvide produksjonen. Dette førte, ifølge Haltbrekkens beregninger, til at utslippene øker med 65.000 CO₂ hvert år og 360.000 tonn totalt.

– Regjeringen burde i det minste sett på muligheten for å kutte disse utslippene gjennom å bruke strøm fra land i stedet for gasskraft som nå skal brukes. Rett før dette godkjente regjeringen, med støtte fra stortingsflertallet, å bygge ut Johan Castberg-feltet i Barentshavet, sier Haltbrekken.

Produksjonen på Johan Castberg her vil øke norske utslipp med 315.000 tonn CO2 hvert år feltet er i drift. Dette tilsvarer de årlige utslippene fra 126.000 privatbiler.

Del dette