open menu

Regjeringen gir NAV «nedsatt arbeidsevne»

– Folkene som jobber i Nav har som regel 3 år eller mer høgskoleutdannelse, men de får ikke brukt fagkompetansen sin til å gjøre jobben. Det er målstyring og for detaljerte regler som ødelegger, sier Solfrid Lerbrekk (SV) i arbeid og sosialkomiteen.

Regjeringen bør se at de påfører NAV selv «nedsatt arbeidsevne» med stadige kutt og detaljerte krav.

Skal NAV fungere for folk må de ansatte der ha tid til å følge opp hver enkelt, og de må ha rom til å bruke sunn fornuft i stedet for å druknes i skjemaer. SV har derfor foreslått fem punkter for et NAV som funker:

 

  1. Sunn fornuft som utgangspunkt. Nav trenger mer myndighet og frihet lokalt, vi må sikre at systemet ikke blir hindrer å finne fornuftige løsninger.
  2. Nok ansatte der folk er, stopp sentraliseringen. Nav-kontorene lokalt må ha nok folk på jobb til å kunne gi god oppfølging, og kontorene må være der folk bor.
  3. Rett til å få kontakt med saksbehandler.Alle skal vite hvem saksbehandler er og det skal være mulig å komme i direkte kontakt med ham/henne.
  4. Skjemaveldestopp.Problemer i Nav kan ikke møtes med krav om enda mer papirer, skjemaer og kontroller. Det må det bli en slutt på.
  5. Ikke bruk ressurser på tull.Innføringen av blind aktivitetsplikt er et eksempel på tiltak som ikke har enkeltmenneskene i fokus. Vi har ikke råd til å sløse bort ressurser på symbolpolitikk.

Del dette