open menu

Allemannsretten må inn i Grunnloven!

I vår tid er allemannsretten et viktig symbol på både friheten og felleskapet. Retten til å bruke naturen gjelder uavhengig av eiendomsrett, fordi landet tilhører oss alle.

– Frihet er det fineste ordet jeg vet. En frihet vi har i Norge er allemannsretten. Snart skal Stortinget stemme over SVs forslag om allemannsretten skal få plass i Grunnloven, sier leder av kommunalkomiteen Karin Andersen (SV).

Eiendomsretten finnes allerede i grunnloven, mens allemannsretten glimrer med sitt fravær. Det mener SV bør endres. Allemannsretten er en så viktig frihet at den er umistelig. Snart skal Stortinget stemme over forslaget, og vi er svært glade for at både Arbeiderpartiet, MDG og Venstre har varslet sin støtte. Siden Grunnloven må endres med to tredjedels flertall trenger vi at Høyre er med på laget for å sikre denne viktige friheten. De har så langt vært tause.

Nye tall fra SSB viser at nedbyggingen fortsetter og der det bor mest folk har de minst igjen til felles og gratis bruk. Utbygging som hindrer fri ferdsel, nedbygging av strandsona, inngjerding og innføring av betalingsløsninger er noe av det som utfordrer allemannsretten i dag.

De aller fleste drar en tur på fjellet, eller er ved en sjø, elv eller vann i sommer. Det kan være en kort tur langs stien eller i skogen bak huset for å plukke blomster med barnebarnet. En søndagsutflukt for å plukke bær eller sopp, en telttur med fiskestang med venner. Allemannsretten er noe av det norskeste vi har. Det gjør at de fineste opplevelsene er helt gratis, og gir oss påfyll til å klare hverdagen. Allemannsretten gir oss en rett, men også en plikt til å ferdes hensynsfullt i naturen.

Prinsippet om å få gå og være der man vil er likevel stadig under press, blant annet i strandsonen og på fjellet.

Del dette