open menu

Flere medlemmer og muligheter

– Flere gjennomslag for bedre fordeling og en mer aktiv miljøpolitikk, er summen av SVs arbeid i Stortinget den første stortingssesjon etter valget, oppsummerer SV-leder Audun Lysbakken.

SVs første år etter stortingsvalget har vært preget av oppadgående målinger og rekordstor medlemsvekst.

– Vi ligger nå til et snitt på målingene som er godt over det vi fikk i stortingsvalget, og nesten det dobbelte av det vi hadde i fjor på disse tider. I tillegg har vi fått rekordmange nye medlemmer det siste året. Det er fantastisk, sier Lysbakken.

I 2018 har SV fått i underkant av 1 250 nye medlemmer. Det er en økning på 60 prosent i forhold til i fjor. Totalt har SV nå i underkant av 12 650 medlemmer, og medlemsrekord i flere av landets fylker. I Hordaland har vi for eksempel nå 1 300 medlemmer.

En viktig årsak til at SV har fått gjennomslag, er at vi har holdt stø kurs og hatt fokus på arbeidet i stortinget og det vi lovet velgerne før valget, nemlig våre hovedkrav om barnetrygd, profittfri velferd, atomvåpenforbud, lærernorm og kutt i klimautslipp.

– Selv om regjeringen har gjort sitt for å øke forskjellene i makt og rikdom og nektet å ta miljøutfordringene på alvor, har vi klart å flytte debatten på en rekke områder. Det gjenstår fremdeles en del arbeid før målene er oppfylt og vi kommer til å fortsette å presse på for mer fordeling og mer aktiv miljøpolitikk, sier Lysbakken.

I tillegg til hovedkravene har SV fremmet en rekke andre forslag for mer rettferdig fordeling og miljø, både alene og sammen med de ulike opposisjonspartiene. Blant annet opptjening av pensjon fra første krone med Ap, forslag om tillitsreform i skolen med Sp og Ap, forslag mot barnehageprofitt med Rødt, vern av Øystesevassdraget med MDG og Ap, og mer naturvern og nasjonalparker med KrF.

– At det er rekordmange såkalte anmodningsvedtak viser hvor mye opposisjonen faktisk er enige om, og at det finnes en stadig klarere motstand, også på stortinget, mot regjeringens politikk, som både øker forskjellene og ødelegger miljøet, sier Lysbakken.

Del dette