open menu

Styrket politi, bedre levekår

Denne uken fremmet SVs stortingsrepresentanter fra Oslo, Kari Elisabeth Kaski og Petter Eide, 20 forslag for å øke innsatsen mot gjengkriminalitet i Oslo Sør og Øst, både på kort og lang sikt.

De siste ukene har mediene og rikspolitikken vendt oppmerksomheten mot Holmlia og Groruddalen, og politiets innsats mot gjengkriminalitet.

– Det er bra at utfordringer som vi har i Oslo Sør og Øst får oppmerksomhet, men det er viktig at vi tenker både på behovet for økt politiinnsats for å bekjempe gjengkriminalitet og får fokus på de mer langsiktige tiltakene mot blant annet fattigdom og arbeidsledighet, sier Kari Elisabeth Kaski, som selv bor i Groruddalen.

SV har i våre alternative budsjett fremmet en kraftig økning på 100 millioner i områdesatsingen i Oslo Sør og Øst, vi har fremmet forslag om at Regjeringen må sørge for tilstrekkelige politiressurser i bydelene i de store byene i Norge og at politiet må ha permanent tilstedeværelse i bydelene i Søndre Nordstrand (Holmlia), med mål om å bekjempe organisert kriminalitet og gjengkriminalitet.

I tillegg til de 20 forslagene SV nå har fremmet, har SV satt av 30 mill. mer til politiet i SVs alternativ til regjeringens forslag til revidert

– Det er imidlertid ikke bare kortsiktig brannslukking Groruddalen og Holmlia trenger, men langsiktig vilje til å prioritere områdene, sier Kaski.

Blant de 20 forslagene Kaski og Eide fremmet er det fem på justisområdet:

  • Stortinget ber regjeringen snarest sikre permanent tilstedeværelse og tilstrekkelige politiressurser i de områder av Oslo hvor ungdomskriminaliteten er økende.
  • sørge for at de store byene i Norge har tilstrekkelige politiressurser slik at politidistriktene kan ha varige og faste fagmiljøer med lokalkunnskap i utsatte områder for å drive forebygging av organisert kriminalitet, gjengproblematikk og familievold.
  • intensivere identifisering av pengestrømmene de kriminelle gjengene og lederne benytter med mål om begrense de kriminelle gjengenes hvitvasking, arbeidslivskriminalitet, kontantkjøp og pengetransport til opprinnelseslandene til gjengledernes familier.
  • vurdere sterkere bruk av lovhjemler til å gjøre beslag i store verdier og dyre gjenstander de kriminelle grupperingene besitter, og som de ikke kan godtgjøre at de har skaffet seg på lovlig vis.
  • sikre at politiet i større grad følger opp saker om trusler og forsøk på utpressing de kriminelle miljøene er involvert i. Politiet bør i sterkere grad benytte offentlig påtale i slike saker.

Eksempel på mer langsiktige tiltak:

  • Stortinget ber regjeringen, i statsbudsjettet for 2019, fremme forslag om å styrke det statlige bidraget til Groruddalssatsningen vesentlig, samt utvide den til å inkludere Søndre Nordstrand.
  • gjeninnføre ordningen med universell gratis halvdagsplasser i barnehagene i utsatte områder i Oslo.
  • fremme forslag om en langsiktig finanseringsavtale som styrker idrettsanlegg, infrastruktur for fritidsaktiviteter og langsiktige driftstilskudd til idrettslag og lokal frivillighet i områder hvor fattigdommen blant barnefamilier og ungdomsledigheten er høy.
  • gi Oslo kommune mulighet til å avskaffe kontantstøtte innenfor sitt område hvor ressursene i stedet kan bli brukt til å få folk i arbeid, utdanning eller kvalifisering.

Du kan lese hele forslaget her

Del dette