open menu

– Oppdrettslobbyen vant igjen

– Det er skuffende at det ikke blir flertall for en oppdrettsavgift nå, sier SVs næringspolitiske talsperson Torgeir Knag Fylkesnes, etter at Ap og Krf vil utrede videre.

Fredag ble næringskomiteen ferdig med å behandle SVs forslag om en avgift fra oppdrettsnæringen til kystkommunene. Arbeiderpartiet og Krf bort fra fjorårets enighet med SV og Senterpartiet om at det bør innføres en avgift nå. I stedet skal man gjennomføre en utredning.

Torgeir Knag Fylkesnes, som sitter i næringskomiteen for SV, er skuffet over snuoperasjonen.

– Jeg er veldig skuffet over at Arbeiderpartiet og KrF nå går bort fra vår enighet og sine løfter om at det skal komme en oppdrettsavgift som skal komme kystkommunene til gode, sier Fylkesnes og fortsetter:

– Vi hadde en historisk mulighet til å sikre kommunenes rettferdige rett til en andel av verdiskapinga som skjer i kommunene, men med en ny utredning med et så vidt mandat er sjansen stor for at man står igjen med ingenting, sier Fylkesnes.

For ett år siden sikret et flertall bestående av SV, Ap, Krf og Venstre et vedtak som sa at det skulle innføres en ny oppdrettsavgift som skulle gå til kommunene. Fiskeriminister Per Sandberg fulgte ikke opp vedtaket, men trenerte saken blant annet ved å argumentere med at forslaget var i strid med «prinsippet om et vekstfremmende skattesystem».

Bakgrunnen for årets forslag fra SV var å samle flertallet om å kreve at regjeringen følger opp Stortingets vedtak. Med snuoperasjonen fra Ap og Krf er det nå usikkert hva som vil skje.

– Mens oppdrettsnæringa tjener milliarder, sliter mange kystkommuner med økonomien. I vedtaket om utredning er det en drøss med argumenter for at næringa ikke skal betale mer skatt, uten at det argumenteres for at fellesskapet bør få en større del av superprofitten fra oppdrettsnæringa. Det viser at oppdrettslobbyen har vunnet fram igjen, sier Fylkesnes.

Del dette