open menu

En klimapolitikk for folk flest

SV-leder Audun Lysbakken gikk til angrep på de som tjener penger på å ødelegge miljøet i sin tale til landsstyre i helgen.

SV-leder Audun Lysbakken brukte landsstyremøte til å sette fokus på kampen mot klimaendringene og naturødeleggelse og mener vi må tørre å stille tøffere krav til de miljøfiendtlige delene av næringslivet for å løse klimaproblemet og redde naturen.

– De som har ansvar, må ta ansvar sa SV-lederen

Lysbakken brukte talen til å mane til en politisk dugnad for å stoppe klimaendringene og redde naturen. Skal vi lykkes med det må vi tørre å stille krav til de næringene som tjener penger på miljøproblemene, sa han.

– Vi må stille oljenæringen til ansvar. De skal ikke lenger få stadig nye tillatelser til å utvinne olje vi vet må bli liggende i bakken om vi skal redde klimaet. Vi må stoppe gruveselskapene som har som forretningsmodell å dumpe slam i fjordene våre. Plastprodusentene må ta ansvar for det de produserer. Og vi må rydde opp i oppdrettsnæringen som for lenge har fått operere på en måte som er ødeleggende for villaksen, miljøet og de rene havene våre, sa Lysbakken i talen til landsstyret.

Samtidig som vi stiller krav til de som forurenser, må de delene av næringslivet som jobber hver dag for å finne løsninger som kan redde klima og naturen heies fram. Norge er ledende i grønn maritim sektor, og flere deler av industrien jobber for nye innovative løsninger. Men også her er Lysbakken kritisk til regjeringens innsats.

– Mens regjeringen er på lag med de delene av næringslivet som øker utslippene, har de en fascinerende motvilje til å satse på klimatiltak i industrien som faktisk virker. Nå har de utsatt beslutningen om karbonfangst igjen, og har ingen plan for hvordan det skal finansieres. Mens over 100 nye oljefelt har fått tillatelse til å bli bygget, sliter åpenbart Søviknes tungt med å få til å finansiere ett av tre prosjekter for CO2-fangst og lagring.

Lysbakken påpekte at mens folk flest gjør stadig mer for å bidra til å løse miljøproblemene, velger regjeringen å føre en konsekvent politikk for økte utslipp.

– Skal vi løse miljøproblemene trenger vi en regjering som er på lag med folk flest, ikke en regjering som er på lag med dem som tjener penger på miljøproblemer.

SV er det eneste partiet som har lagt frem en konkret plan for å kutte utslipp i Norge i denne stortingsperioden. I tillegg fremmer vi denne våren en rekke forslag på Stortinget for en mer offensiv miljøpolitikk. SV ønsker blant annet å:

  • Stoppe utbyggingen av oljefeltet Johan Castberg
  • Forby unødvendig engangsplast og gjøre plastprodusentene ansvarlige for den plasten de produserer
  • Ny behandling av gruvedumpingen i Førdefjorden og Repparfjorden
  • Bygge ut mer kollektiv, sykkelveier og jernbane.
  • Stille strengere miljøkrav til oppdrettsnæringen

Del dette