open menu

SV med forslag for å styrke likestillingen

Regjeringen kommer ikke med noen nye tiltak for å sikre likestillingen. Derfor fremmer SV i dag tre forslag for å ta likestillingsarbeidet litt lenger i riktig retning.

I dag var det likestillingsdebatt i Stortinget etter at likestillingsministeren holdt redegjørelse. SVs likestillingspolitiske talsperson, Freddy André Øvstegård er misfornøyd med det han hørte, og med regjeringens likestillingspolitikk. Derfor fremmer han idag tre såkalte «løse forslag» i Stortinget, for å fikse på noen av problemene han ser.

– Da likestillingsministeren holdt sin redegjørelse idag, lanserte hun ingen nye konkrete tiltak for likestilling. Det er helt uholdbart når vi ser så store skjevheter i lønn og stilling for menn og kvinner. Derfor fremmer jeg i dag tre konkrete forslag i Stortinget for å styrke likestillingskampen, sier Øvstegård.

For å begrunne forslagene, viser Øvstegård blant annet til ulikhetene i lønn.

– Det finnes ingen reell likestilling mellom kvinner og menn uten økonomisk selvstendighet og frihet for kvinner. Når en av tre kvinner jobber deltid, og kvinner kun tjener 87 kroner for hver 100-lapp mannen tjener, trenger vi et mer likestilt arbeidsliv. Derfor foreslår SV idag å lovfeste retten til heltid.

Island innførte i år en lov som sikrer menn og kvinner lik lønn. Bedrifter som ikke følger vedtaket, får bot. SV foreslår nå en lignende lov i Norge.

– Island har gått forbi Norge som verdens mest likestilte land, da bør vi la oss inspirere og innføre en likestillingslov slik som i Island nylig har gjort, sier Øvstegård.

SV fremmer også et forslag for tvekjønnede.

– Likestillingskampen må også handle om de som ikke passer inn i båsene. De fortjener anerkjennelse for den de er, derfor foreslår SV å innføre et tredje juridisk kjønnsalternativ.

Dette er SVs forslag i Stortinget idag:

  • Stortinget ber regjeringen komme tilbake med de nødvendige lovendringene for innføre lovfestet rett til heltidsstilling.
  • Stortinget ber regjeringen utrede innføre et juridisk kjønnsalternativ og kommer tilbake til stortinget med sak på egnet vis innen stortingssesjonen 2018/2019.
  • Stortinget ber regjering utrede å innføre en likekjønnslov, inspirert av Islands nye lovvedtak.

Del dette