open menu

Møt landets yngste kommunestyregruppe

Med en snittalder på 22 år har Kristiansand SV det som må være landets yngste kommunestyregruppe. Andreas Landmark (21)  er overrasket over hvor gøy det har vært å være lokal folkevalgt og oppfordrer sammen med kollega Lars Lied (23)  andre unge til å stille seg på liste til neste års kommunevalg.

Tall fra SSB viser at de fleste partiene har langt færre kommunestyrerepresentanter i alderen 18 – 30 enn i de andre alderskategoriene. Landmark var selv skeptisk til å være lokalpolitiker da han ble kumulert opp for tre år siden.

-Å shit, skal jeg virkelig gjøre dette i fire år, tenkte jeg. Jeg ble med i SV på grunn av miljøsaken og for å demme opp for høyrepopulismen i Europa og fryktet at lokalpolitikken skulle være preget av mye byråkrati og lite politiske skillelinjer.

Frykten viste seg å være ubegrunnet, og som SV-representanter i en relativt blå kommune føler han at de spiller en viktig rolle og har opplevd mange seiere på kort tid.

-Bystyrearbeid er faktisk veldig spennende, og man føler virkelig at man får gjennomslag for viktige saker. Vi har blant annet fått gjennomslag for støtte til montering av solceller, styrket barnetrygden og fått påvirke skolepolitikken i byen.

Landmark mener at det trengs flere unge mennesker inn i kommunestyrene og mener at det er lokalt man tidligst ser konsekvensene av den politikken man fører.

-Det lokale er et veldig viktig perspektiv å ha med seg i et politisk virke. Det er veldig mye i sving i lokalpolitikken og etterhvert som vi har skjønt spillereglene har vi også opplevd å få mer respekt og bli mer og mer lyttet til, avslutter han.

 

Fakta om kommunevalget

  • Kommune- og fylkestingsvalg gjennomføres hvert fjerde år, den andre helgen i september.
  • Ved kommunevalget 2015 stilte hele 58 189 personer til valg, mens 7030 stilte som representanter til fylkestingsvalget.
  • Sist kommunevalg skulle det velges 10.632 personer til å sitte i kommunestyrene. I 2019 vil dette tallet være noe lavere som følge av kommunesammenslåingen.
  • For å være valgbar til kommunestyret må du være bosatt i kommunen, være over eller fylle 18 år i valgåret og stille på en godkjent valgliste.

Del dette