open menu

– En misbrukt mulighet til å minske forskjellene

Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett gjør ikke nok for å få barn ut av fattigdom, for å kutte forskjellene, kutte klimagassutslipp eller gi fler lærere. Det er en bortkastet sjanse.

Den borgerlige regjeringen la frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett idag. SVs kommentarer fra finanspolitisk talsperson, Kari Elisabeth Kaski:

– Den blåblå regjeringen gjør ingenting for å minske forskjellene eller sørge for at det blir færre barn som vokser opp i fattige familier. Når de samtidig viderefører de enorme skattekuttene til den økonomiske eliten, tviholder på usosiale avgifter som sukkeravgift og dødsavgift, og setter av mindre til aleneforsørgere, pleiepenger og fri rettshjelp så er dette et budsjett for de få, ikke for de mange.

– Vi ser nå tydelige spor av reelle kutt i velferden som følge av regjeringens såkalte effektiviseringsreform, etter flere år med kuttet i budsjettene til sykehusene, fengslene og annen offentlig velferd. Det går ut over de som trenger det, og vil øke utgiftene på sikt. Vi er i ferd med å spare oss til fant, sier Kaski.

Også på miljø stryker regjeringen, mener Kaski.

– Verken på karbonfangst og lagring, eller kampen mot plasten leverer regjeringen godt nok. Det er fint at vi gir mer penger til kampen mot plast over bidstandsbudsjettet, men vi må også gjøre mer i Norge som kan bidra til rene hav og at de som forurenser må ta mer ansvar. Regjeringen viser med dette budsjettet at de ikke har tro på karbonfangst og lagring i Norge, det er dypt alvorlig. Det er heller ingen tiltak for å kaste palmeolje ut av biodrivstoff, og det er for lite til sikring mot flom som følge klimaendringer, sier Kaski.

På skole er det for lite penger til lærere, mener hun.

– Når det gjelder skole ser jeg at regjeringen påstår at de legger inn mer penger, men det ser ikke ut til å være friske midler til flere lærere.  Regjeringen har forpliktet seg til å gjennomføre en lærernorm for flere lærere, men følger ikke opp.

– Jeg hadde også forventet et krafttak for Oslo sør og øst, men mens Frp drar på buss-safari til østkanten for å klage, så legger de ikke inn nye penger og samtidig som de kutter i politiutdanningen, det viser tydelig dobbeltmoral, sier Kaski.

Del dette