open menu

Flere faste og hele stillinger i helsevesenet

God omsorg i helsevesenet krever flere ansatte med tid til å gjøre jobben sin skikkelig. SV vil ha de andre partiene med på å øke bemanningen!

Stortinget behandler i disse dager et forslag der helseforetakene pålegges å ansette faste vikarer, og sikre flere hele, faste stillinger.

– Norske sykehus har brukt 4,3 mrd. kroner på å leie inn sykepleiere, leger og annet helsepersonell. Store summer går til å leie inn folk i stedet for å bruke pengene på å sikre faste ansettelser og flere hele stillinger. Dette er ikke klok bruk av hverken penger eller folks arbeidshverdag sier Nicholas Wilkinson, helsepolitisk talsperson på Stortinget.

Nå håper han å få de andre partiene med på en endring.

– Det er flere gode eksempler på at foretakene kan gjøre mer for å redusere innleie, sier han og viser til de gode erfaringene fra blant annet Haukeland universitetssykehus der vikarer er tilbudt faste stillinger ved sykehusene. Den verdifulle erfaringen fra Hurum kommune, der de ansatte ved et sykehjem fikk velge stillingsstørrelse selv, er et annet eksempel, der den økte bemanningen ble finansiert av det som tidligere hadde vært det separate vikarbudsjettet.

– Mangel på hele stillinger er et annet, stort problem. En undersøkelse gjennomført av Norsk sykepleierforbund viser at bare halvparten av utlyste sykepleierstillinger i 2017 var heltidsstillinger. Dette er ikke bra nok, slår Wilkinson fast.

Del dette