open menu

SV og Ap sammen om pensjonsløft

SV og Ap har sammen fremmet forslag om å endre loven for å sikre lavtlønte og deltidsarbeidende i privat sektor rett til tjenestepensjon.

Saken var en het potet i årets lønnsoppgjør, og partene klarte ikke å bli enige. Også i tidligere forhandlinger har arbeidstakerne krevd å få flere av de kritiske punktene utredet, og en arbeidsgruppe har kommet med flere anbefalinger.

Siden Regjeringen ikke har fulgt opp alle de anbefalte forslagene, fremmer Ap og SV et felles forslag om å endre loven for å sørge for at utsatte grupper får obligatorisk tjenestepensjon (OTP) i private bedrifter.

– Vi vil hjelpe de gruppene grupper som har minst makt og midler i arbeidslivet: Deltidsansatte, vikarer og ungdom, sier SV-leder Audun Lysbakken.

– Dette vil rette opp en stor urettferdighet, som rammer noen av dem som mest lavtlønte og utsatte gruppene i Norge.

Blant annet foreslår SV og Ap at opptjeningen av pensjonspoeng skal starte fra første krone. I dag får man ikke pensjon før man har tjent 1 G, som er 93 634 kroner.

– Det er mange som faller under det i dag, for eksempel studenter og deltidsarbeidere på små brøker. Det er urimelig at de ikke skal få pensjon fordi de tjener lite, sier Lysbakken, og fortsetter:

– Dessverre ser vi også at folk låses inne på korte avtaler og at de vippes ut før pensjonsrettighetene slår inn. Det er sosial dumping.

Bakgrunn for forslaget er at det i forbindelse med lønnsoppgjøret 2016 ble nedsatt en arbeidsgruppe som skulle utredet om arbeidstagere i en bedrifter med innskuddspensjonsordning bør få adgang til å opprette en individuell pensjonskonto.

Regjeringen har etter det sendt på høring hvordan alle kan få en individuell pensjonskonto og å gi arbeidstagere med mindre enn 12 måneders arbeidsforhold rett til pensjon, men dette er ikke nok.

– Vi mener at de også må endre regelen om at arbeidsgiver ikke har plikt til å betale innskudd for inntekt under 1 G og å ta med de andre punktene vi nå fremmer, som sammenfaller med de resterende endringene som arbeidsgruppen utredet, sier Lysbakken.

Har du en jobb og lønn på for eksempel 400 000,- vil du i dag kun få opptjent tjenestepensjon av den lønna som overstiger 1 G. Når du ikke kan tjene opp pensjon for de første 90.000 kronene i lønn, rammer det hardest de med lavest lønn.

– Det er viktig å få tettet slike hull, ikke minst fordi useriøse arbeidsgivere for eksempel kan spekulere i å avslutte arbeidsforholdet før de har gått ett år, sier SVs Karin Andersen som fremmet forslaget sammen med Arbeiderpartiets Rigmor Aasrud.

Forslagene som SV og Ap har fremmet:
1. Stortinget ber regjeringen snarest fremme forslag om å innføre individuell pensjonskonto.
2. Stortinget ber regjeringen ved forslaget om å innføre individuell pensjonskonto fremme forslag om lovendringer for pensjonsordningene i privat sektor som sikrer at:
– Pensjonsopptjening starter fra første krone man får i lønn.
– Det gis medlemskap i pensjonsordning også for lavere stillingsandeler enn 20 prosent.
– Det gis medlemskap i pensjonsordning også for arbeidstaker under 20 år.
– Det gis pensjon ved fratreden også for arbeidsforhold som varer kortere enn 12 måneder.

En samlet fagbevegelse står bak kravet om obligatorisk tjenestepensjon, og du kan lese mer om begrunnelsen av forslaget her.

Del dette