open menu

Historisk vedtak om atomvåpenforbud

I dag har SV fått gjennomslag for et historisk vedtak om at Norge skal utrede muligheten for å slutte seg til FNs atomvåpenforbud.

Flere organisasjoner fra kampen mot atomvåpen feiret og spiste kake sammen med SV foran Stortinget idag for et viktig i skritt i retning atomvåpenforbud.

De siste ukene har USA lagt fram sin nye atomvåpenstrategi, noe som har ført til reaksjoner i Russland. Dette er en god illustrasjon på hvorfor et internasjonalt atomvåpenforbud er viktig, og at vi derfor må snu alle stener for at Norge skal kunne slutte seg til FNs atomvåpenforbud.

– Jeg er veldig glad for at flertallet av partiene på stortinget i dag har stilt seg bak en slik utredning, sier fungerende utenrikspolitisk talsperson, Gina Barstad.

En av de viktigste årsakene til at atomvåpen ikke har vært brukt siden 1945 er at verdens ledere har skjønt at konsekvensene av atomkrig rett og slett er for store. For mange vil dø, og det vil ramme alle.

Det SV, Sp, Ap, Krf og Venstre i dag stemte for, mot stemmene til Høyre og Frp, var:

«Stortinget ber regjeringen gjennomføre en utredning av konsekvensene av den nylig vedtatte traktaten om atomvåpenforbud for Norge. Utredningen skal analysere traktatens innhold og hvilke konsekvenser en eventuell norsk tilslutning vil ha for Norge. Utredningen skal inneholde en konkret vurdering av traktatens innhold opp mot gjeldende norske forsvarsplaner og andre relevante konvensjoner som ikkespredningsavtalen, hvordan avtalen står i forhold til de juridiske og politiske rammebetingelsene som følger av Norges NATO-medlemskap, og samlet gi en vurdering av mulig norsk tilslutning til traktaten. Utredningen skal også vurdere hvordan Norge kan støtte opp under målene i avtalen. Utredningen bør innhente synspunkter fra relevante ekspertmiljøer, forskere og sivilsamfunnsorganisasjoner. Utredningen skal også se på utredningene som for tiden gjennomføres av samme spørsmål i andre land, inkludert Sverige og Italia, og vurdere mulig overføringsverdi til Norge. Utredningen skal legges frem for Stortinget i løpet av 2018.»

– Jeg er særlig glad for at vi er enige om at Regjeringen må lytte til eksperter, forskere og sivilsamfunn i arbeidet med å utrede dette, sier Barstad, og viser til at Italia og Sverige har startet lignende utredninger.

FNs atomvåpenforbud fjerner ikke atomvåpen over natten, men kan brukes som utgangspunkt for å presse atommaktene til å ruste ned. Forbudet er det mest lovende nedrustningsinitiativet siden den kalde krigen. Et overveldende flertall av FNs medlemsland har stemt for traktaten, og det er derfor viktig at Norge må stå på riktig side av historien.

Atomvåpenforbudet som nå ligger åpen for ratifisering i FN, slår fast at atomvåpen er like illegitimt som kjemiske og biologiske våpen. Forbudet er heller ikke i strid med norsk NATO-medlemskap, slik Høyre og FrP påstår. Det er ingen juridiske hindringer for å slutte seg til. Det handler om politiske vilje.

– Vi kan ikke forvente å bli kvitt atomvåpen, hvis vi ikke en gang kan slutte oss til at det er ulovlig å bruke det, sier Barstad, og fortsetter:

– Når regjeringen motarbeider forbudet, og stilltiende godtar Trumps nye opprustnings-strategi blir de en del av problemet ikke en del av løsningen. De stiller seg også på feil side av historien, sier Barstad.

Del dette