open menu

Foreslår krafttak mot negativ sosial kontroll

SV foreslår neste uke 20 konkrete forslag for å få bukt med negativ sosial kontroll.

Negativ sosial kontroll og æresrelatert vold begrenser unge jenters frihet og muligheter. Det gjøres alt for lite for å bekjempe disse undertrykkende strukturene, mener likestillingspolitisk talsperson i SV Freddy Øvstegård. Derfor leverer SV nå forslag om 20 tiltak mot negativ sosial kontroll på Stortinget.

– Det er mange som snakker om disse problemene, men det mangler konkrete tiltak for å sørge for at alle jenter får leve fritt for negativ sosial kontroll og æresrelatert vold, sier Øvstegård.

SV leverer derfor på tirsdag 20 konkrete tiltak for å bidra til å løse problemet. Forslagene er en pakke som omhandler forebygging, strengere krav til tros- og livssynsorganisasjoner, bedre hjelpetiltak for de som bryter ut, og å skjerpe lovverket gjennom blant annet å forby jomfrusjekk.

– Enkelte unge jenter med minoritetsbakgrunn blir tatt med til leger av familie for å undersøke om de har hatt sex med noen. Det er et alvorlig overtramp mot disse jentene, derfor bør det komme tydelig frem av loven at slik praksis er forbudt, sier Øvstegård.

I forslaget er SV likevel tydelige på at dette dreier seg om undertrykkende strukturer som ikke kan løses av forbud alene.

– Det er avgjørende med forebyggende tiltak som motarbeider undertrykkende strukturer og holdninger i enkelte miljøer. Derfor foreslår vi en rekke forebyggende tiltak, som å utvide minoritetsrådgiverordningen i skolene, etablere tilbud om familiekurs med krysskulturell kompetanse, og innføre krav om forpliktende handlingsplaner mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold i kommunene, avslutter Øvstegård.

Les mer om forslagene SV fremmer her.

Del dette