open menu

Gjennomslag for SVs politikk

Etter valget har det blitt mulig å få nye flertall og gjennomslag for SVs politikk i Stortinget. Det vil ta Norge noen skritt i riktig retning.

Det har vært en spennende høst i Stortinget. Med en sterkere opposisjon og en svekket regjering er det mulig å få flertall uten regjerings- og samarbeidspartiene. Det har gjort det mulig å få gjennomslag for SVs politikk. Her er noen av de sakene vi og resten av opposisjonen har fått gjennomslag for i løpet av noen hektiske høstmåneder.

Profitt i velferden: SV har fått gjennomslag for at pengestrømmene i selskaper som leverer velferdstjenester skal granskes. Det er en viktig første seier i kampen mot velferdsprofitt.

Pleiepenger: Etter at regjeringen i år endret pleiepengeordningen, en ordning for å gi økonomisk støtte til foreldrene til alvorlige syke barn, har det oppstått alvorlige huller i ordningen. Noen familier vil falle helt utenfor, og måtte ta drastiske skritt som å slutte i jobben for å passe et alvorlig sykt barn. Nå har vi fått flertall for å endre ordningen.

Lærerløftet: Som SV lenge har jobbet for skal det nå bli flere lærere, et nødvendig første skritt på veien mot heldagsskolen. Krf fikk i regjeringsforhandlingene gjennomslag for en grense for antall lærere per elev. For 1. til 4. klasse skal det fra 2018 ikke være mer enn 16 elever per lærer, fra 5. til 7. klasse er det 21 elever per lærer, og i 2019 skal tallet være 15 og 20.

Fysisk aktivitet: Et annet viktig element i SVs heldagsskole som har kommet på plass, er at det nå er flertall, mot regjeringens ønske, for at det skal bli en times fysisk aktivitet i skolen hver dag. Det er et viktig tiltak for folkehelse og læring. Den ekstra timen er ikke gym, men snarere at man legger til bevegelse og aktivitet i de vanlige timene.

Atomvåpen: Samme høst som kampanjen for å forby atomvåpen ICAN vant Nobels fredspris ble det flertall i Stortinget for SVs forslag om å utrede konsekvensene av et atomvåpenforbud for Norge.

Frys av strukturendringer i fiskeriene: Et viktig slag i kampen om havet sto denne høsten. Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) har forsøkt å liberalisere alt han kan, mot Stortingets ønsker, men SV klarte å få flertall for en «frys»-instruks. Nå får Sandberg ikke gjennomføre noen strukturendringer i kvotefiskesystemet.

Pappaperm: Stortinget hevet pappakvoten i foreldrepermisjonen igjen, fra 10 uker til 14 uker.

Oktoberbarna: Mot regjeringens ønsker bestemte Stortinget at mange av de såkalte «oktoberbarna», enslige mindreårige asylsøkere som har fått midlertidig opphold, skal få sin asylsøknad vurdert på nytt. Nå må såkalte sårbarhetskriterier gis større vekt, for å se om barna er utsatte eller i fare om de sendes tilbake til landet de kom fra.

Instruksjonsrett over UNE: Sylvi Listhaug og Fremskrittspartiet har tapt et viktig slag i asylpolitikken når Utlendingsnemda (UNE) har fått sin selvstendighet tilbake. Nå er det ikke lenger et politisk styrt organ etter at den såkalte instruksjonsretten, som først kom på banen i 2015, ble tatt fra regjeringen.

Landmakt: I behandlingen av utredningen om landmakt var SV med på å sørge for at vi fikk en sterkere landmakt enn regjeringen ønsket.

Dagpenger: Regjeringens ville endre dagpengeordningen slik at 3.500 færre fikk rett til dagpenger i 2018. Dette fikk KrF stanset i budsjettforhandlingene.

Søndagsåpne butikker: SV var med på flertallet mot søndagsåpne butikker.

Kommunereform: SV var med i flertallet for et nei til nye tvangssammenslåinger av kommuner i denne stortingsperioden. Stortinget har også sagt nei til å bruke kommunes inntektssystem som pisk for å presse fram sammenslåinger ved å økonomisk straffe kommuner som forblir «frivillig små».

Papirslippen: Vi var med på å stanse regjeringens ønske om å heldigitaliserte informasjon om pensjon og trygd. Nå kan pensjonister og andre som trenger å få informasjon på papir fortsatt få papirslipp i postkassa.

Del dette