open menu

Regjeringen svikter barnefamiliene

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at folk flest har fått mindre å rutte med på grunn av reallønnsnedgang. Blant de som har tapt mest finner vi barnefamilier.

I følge SSB er en viktig årsak til at barnefamiliene taper økonomisk, en kombinasjon av at prisveksten er høyere enn lønnsveksten og at barnetrygden står stille.

– Inntekten til barnefamilier har gått kraftig ned i følge de nye tallene fra SSB. Regjeringen sparer inn på barnetrygden og har økt barnehageprisene. I tillegg går altså reallønna for denne gruppen kraftig ned. Dette har store konsekvenser for folk flest, og særlig dem med lavest inntekt, sier finanspolitisk talsperson i SV Kari Elisabeth Kaski.

Regjeringen har redusert skattenivået med over 23 milliarder kroner. Å øke barnetrygden tilbake til det nivået den hadde for tjue år siden vil koste omtrent 8 milliarder kroner.

– Hvis regjeringen hadde valgt å redusere skattene med 15 milliarder kroner i stedet for 23 milliarder kroner, hadde barnetrygden kunnet blitt gjenopprettet, sier Kaski.

Dette ville redusert barnefattigdommen kraftig, og hatt mer positive økonomiske konsekvenser enn regjeringens skattekutt til de rikeste.

– Å redusere forskjellene, særlig å øke inntekten til dem med minst, er viktig for økonomisk vekst, sier Kaski.

SV har foreslått en opptrapping av barnetrygden tilbake til 1996-nivå.

– Dette handler om hva vi som samfunn prioriterer. Skal vi prioritere folk flest og de som sliter med å få endene til å møtes, eller skal vi prioritere å bruke titalls milliarder i skattekutt til dem som har mer enn nok fra før? Her prioriterer SV helt motsatt av hva Høyre og Frp gjør, avslutter Kaski.

Del dette