– Dette er en stor dag. Vi har nå flertall for et veldig viktig vedtak. Det er spesielt gledelig at vi får til dette nå når ICAN skal få tildelt Nobelprisen denne helgen, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Utredningen skal både analysere FN-traktatens innhold og hvilke konsekvenser en eventuell tilslutning vil ha for Norge. Utredningen skal legges fram for Stortinget i løpet av neste år, med synspunkter fra relevante ekspertmiljøer, forskere og organisasjoner, heter det i forslaget.

Arbeiderpartiet stemte tidligere i høst mot et forslag fra SV om norsk tilslutning til FN-traktaten om forbud mot atomvåpen. Men Ap sier nå ja til en utredning, bekrefter partiets forsvarspolitiske talsperson Anniken Huitfeldt overfor NTB.

– Vi er utrolig glade for at vi nå har blitt enige med flertallet på Stortinget om at Regjeringen i samråd med eksperter forskere og sivilsamfunn skal utrede muligheten for å slutte seg til atomvåpenforbudet og støtte opp under målene i avtalen, sier Lysbakken.