open menu

Fredsforsker SVs kandidat til nobelkomiteen

Inger Skjelsbæk som har jobbet ved fredsforskningsinstituttet PRIO i 20 år, fra 2009 ti l20015 som assisterende direktør, er SVs kandidat til å være 2. vara for Nobelkomiteen.

– SV ønsker å prioritere faglig tyngde, framfor en lang politisk karriere, når partiene nå nominerer vår kandidat som vara til nobelkomiteen, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Inger Skjelsbæk har doktorgrad i psykologi og har i en årrekke forsket på bruk av seksuelle overgrep i krig samt kvinner fred og sikkerhet som tematisk felt.

Hun har også forsket på internasjonale straffeprosesser, på Norges rolle som fredsnasjon, på kvinners deltakelse i fredsprosesser og militære organisasjoner samt voldelig ekstremisme.

Skjelsbæk har vært tilknyttet Institutt for Fredsforskning (PRIO) siden 1995 og er fremdeles deltidsansatt der som forskningsprofessor i politisk psykologi.

Hun var assisterende direktør ved PRIO i perioden 2009-2015 og har også vært forskningsdirektør i to perioder. Siden 2015 har hun vært knyttet til Universitetet i Oslo hvor hun er førsteamanuensis ved Center for Research on Extremism (C-REX) og Psykologisk insitutt.

– Med sin lange erfaring som forsker ved PRIO, og sin erfaring fra internasjonale universitet og forskningsinstitusjoner, vil Skjelsbæk med sin faglige tyngde være en god kandidat som vara til nobelkomiteen, sier Lysbakken.

Og viser til at Skjelsbæk har hatt flere internasjonale stillinger som gjesteforsker som ved University of California Berkeley hvor hun har vært knyttet til både Institute of Slavic, East European, and Eurasian Studies (ISEEES) og Human Rights Center (HRC). Hun er også gjesteforsker ved London School of Economics (LSE) hvor hun er knyttet til Center for Women, Peace and Security.

I tillegg har Skjelsbæk styreverv i den Norske Helsingforskomite og har sittet i stiftelsesstyret ved Nansenskolen og for Nansen Dialog Nettverket på Balkan. Hun er også styremedlem i The Peace Research Endowment i USA.

– SV ønsker å bidra til den trenden Ap og Høyre sto for da de valgte henholdsvis advokat Berit Reiss Andersen og filosof, og ansatt ved PRIO, Henrik Syse som sine kandidater, Sier Lysbakken og fortsetter:

– Nå er det en tendensen til å bruke nominasjonen som en takk for lang og tr

o tjeneste i politikken, det gir mindre faglig tyngde og gjør komiteen mer politisert, noe vi tror ikke tjener tilliten til komiteen og de viktige tildelingen de skal gjøre.

Du kan lese mer om Inger Skjelsbæks bakgrunn her

Del dette