open menu

SV ville sikre helikopter på Bardufoss

– Jeg er glad SV har bidratt til at landmakten nå blir styrket mer en Regjeringen la opp til, ved at vi får moderne stridsvogner tidligere og at vi stopper kutt i heimevernet, sier Audun Lysbakken. Han skulle likevel gjerne kommet lenger.

SV har i forhandlingene om landmakten bidratt til at vi nå får en sterkere landmakt enn det regjeringen ønsket.

– Vi kunne likevel ikke gå med på usikkerhet rundt helikopterstøtten til hæren, sier Audun Lysbakken.

SV håpet sammen med Sp å få på plass en deling av Bell-helikopterne, men så at dette rant bort i et ullent kompromiss. Derfor fremmet SV og Sp et eget forslag for å bevare 9 helikopter på Bardufoss til å understøtte Hæren, og 9 på Rygge som støtte til spesialstyrkene og for terrorberedskap. I tillegg mener vi regjeringen må vurdere å kjøpe flere Bell-helikoptre hvis disse ikke er tilstrekkelige.

SV fremmet også et eget forslag om å stanse mekaniseringen av 2.bataljon på Skjold, det vil bidra til en mer mangfoldig, strategisk og billigere struktur. Avtalen innebærer også at det skal være moderne stridsvogner på plass raskere. SV er dessuten en del av et flertall for å stoppe kuttet i heimevernet fra forsvarsforliket

– Enigheten mellom Regjeringen og Ap, Krf og Venstre viser at kjøpet av rådyre kampfly svekker resten av forsvaret, og særlig beredskap og tilstedeværelsen i nord, sier Lysbakken.

Uenighetene kunne vært løst hvis flertallet gikk med på en moderat reduksjon i antall kampfly. Da ville vi hatt penger til den styrkingen av landmakten som trengs.

– Denne enigheten bekrefter at det er beredskapen og tilstedeværelsen i nord som taper når flertallet insisterer på å kjøpe 52 kampfly.

 

Del dette