open menu

For de mange, ikke for de få

I SVs alternative statsbudsjett for 2018 følger opp løftene vi ga i valgkampen og foreslår flere lærere, økt barnetrygd og økt innsats for klimakutt.

Norge er et godt land å bo i, men også i Norge øker forskjellene og en merker konsekvensene av klimaendringene. Hovedsatsningene i SVs alternative statsbudsjett er derfor en rettferdig fordeling, en offensiv miljøpolitikk, i tillegg til en økt innsats for internasjonal solidaritet.

– Vi har laget et budsjett for de mange, ikke for de få på toppen. Det var det vi sa at vi skulle gjøre før valget, og det er disse lovnadene vi nå følger opp, sier Kari Elisabeth Kaski.

Mer rettferdig fordeling

Et av de mest effektive grepene for å redusere forskjellene er å gjøre skattesystemet mer omfordelende. Derfor foreslår SV å senke skatt på arbeid, og øker den på formue, arv og eiendom.

– Samlet sett kommer de med vanlig og lav inntekt bedre ut mer vårt skatteopplegg, mens de som har mest må bidrar mer. Dessuten øker vi innsatsen mot de som prøver å unngå skatt ved å plassere penger i skatteparadis, sier Kaski.

De som merker de økte forskjellene i samfunnet mest er barn som vokser opp i fattige familier. Som et første ledd i en opptrappingsplan mot barnefattigdom prioriterer vi derfor 1,9 milliarder kroner til å øke den universelle barnetrygden. I tillegg til barnetrygd går SV i mot å øke maksprisen på barnehager og styrke den offentlige fellesskolen med flere lærere.

– Vi må sørge for at ikke dagens fattige barn, blir morgendagens fattige voksne. Da må vi sikre at alle får muligheten til å mestre i en god skole, og at vi sikrer dem en vei inn arbeidslivet, blant annet ved en reell ungdomsgaranti, sier Kaski.

SV sette også av penger til å veie opp for regjeringens usosiale, som kutt i pleiepengeordningen for de med kronisk syke barn, kutt i barnetillegget for uføre og kuttene i dagpenger.

– Det får ikke folk i jobb å kutte i det de har til å leve av, det gjør dem bare fattigere, derfor prioriterer vi å reversere alle disse og andre usosiale kutt i vårt alternative statsbudsjett.

Økt innsats for klimakutt

Klimaendringene er i gang. Aller hardest rammes mennesker i fattige land, men også i Norge opplever vi styrtregn, flom og ras. Derfor må hvert statsbudsjett være tidenes mest ambisiøse klimabudsjett, om vi skal nå klimamålene vi har satt.

SV foreslår derfor en stor satsning på miljøvennlig transport, energieffektivisering og grønne arbeidsplasser samtidig som vi sørger for å ta vare på naturmangfoldet og tilpasser oss til klimaendringene som er i gang. Til sammen foreslås det 9,3 mrd. kroner til ulike miljøtiltak.

– SV ønsker mer klimarettferdighet. Da må vi investere i en mer miljøvennlig transportsektor, og sikre grønn omstilling av næringslivet. I tillegg må vi øke innsatsen for å bevare norsk natur og ta vare på trua dyr og planter, sier Kari Elisabeth Kaski.

Du kan lese hele SVs alternative budsjett her

 

 

Del dette