open menu

Høring om atomvåpenforbud

Dagens høring i Stortinget om SVs atomvåpenforslag gjorde det klart at det ikke er noen motsetning mellom å være medlem i NATO og å slutte seg forbudet.

– Jeg har sett frem til denne høringen, fordi den ville få frem viktige forhold om Norges mulighet til å slutte seg til atomvåpenforbudet, som ble vedtatt av 122 av FNs medlemsland i sommer, sa Audun Lysbakken etter høringen.

I oktober la SV frem et forslag i Stortinget der vi ba regjeringen legge frem en sak for Stortinget om signering og ratifikasjon av FN-traktaten som forbyr atomvåpen, i løpet av stortingssesjonen 2017–2018.

Vi ba også om at saken skal inneholde en konkret vurdering av traktatens innhold opp mot gjeldende norske forsvarsplaner, og hvordan avtalen står i forhold til de juridiske og politiske rammebetingelsene som følger av Norges NATO-medlemskap. Saken skal også se på utredningen som for tiden gjennomføres av samme spørsmål i Sverige og Italia, og vurdere mulig overføringsverdi til Norge.

Nobelprisvinner ICAN Norge og Nei til Atomvåpen, Norges Røde kors og Norsk Folkehjelp var blant organisasjonene som deltok på høringen.

– Høringen viste tydelig at det SV har sagt stemmer: Det er ikke er noen motsetning mellom å være medlem i NATO og å slutte seg til atomvåpenforbudet, sier Lysbakken.

SV ønsker at det skal blir gjort en grundig gjennomgang av alle politiske, juridiske og praktiske forhold om hvordan Norge kan slutte seg til FNs vedtak om atomvåpenforbud. Lysbakken håper derfor utenrikskomiteen vil støtte SVs forslag om en slik utredning.

– Atomvåpenforbudet er et viktig steg mot en tryggere verden fri for atomvåpen. Vi ønsker å bidra til en mindre polarisert debatt om dette, og håper regjeringen går inn i problemstillingen uten å konkludere på forhånd, men med et reelt ønske om å finne en løsning, sier Lysbakken.

Utenrikskomiteen skal avgi sin innstilling i saken innen 13. desember. Du kan følge saksgangen til forslaget her. 

Del dette