open menu

Varsler kamp mot skatteparadis

Vi må gå til nådeløs kamp mot skatteparadiser, sa SV-leder Audun Lysbakken i sin tale til landsstyremøtet, om avsløringene i Paradise Papers saken om at 1000 nordmenn er involvert i skatteparadis.

– De superrike er et samfunnsproblem. De samler enorme formuer på få hender, de bidrar til stadig økende ulikhet i makt og rikdom, de sliter i stykker det sosiale limet i samfunnene våre når de synes at de selv fortjener en stadig større del av verdiene som skapes, sa Audun Lysbakken.

Han viste til at NAV tall viser det i årets første fire måneder ble avslørt trygdesvindel for 50 millioner kroner, noe som tilsvarer cirka 150 millioner kroner i år, så er anslag på hvor mye skatter og avgifter som unndras i Norge årlig på 150 milliarder kroner.

– Det er på tide å ta de som snylter på velferdssystemet vårt. De som undergraver fellesskapet ved å tuske til seg penger de egentlig ikke skulle hatt, sa Lysbakken.

Det som avsløres gjennom Paradise Papers er et system hvor folk i overklassen, store selskaper, korrupte politikere og reine kriminelle gjemmer unna penger. Ofte er det ulovlig, men også når det er lovlig er dette systemet et svik mot både vanlige skattebetalere i Norge, fattige land og ofre for organisert kriminalitet verden rundt.

– Vi vil ikke bare bekjempe ulovlig skatteunndragelse, men hele dette systemet som gjør at penger kan holdes skjult og som finansierer alt fra ufordragelig luksusforbruk til terror og menneskehandel, sa Lysbakken.

Gang på gang har høyresiden stemt mot SVs forslag til tiltak mot kapitalflukt, skatteunndragelse og skatteparadis i Stortinget. Og de vedtakene Stortinget har vedtatt, har ikke regjeringen fulgt opp. Det handler for eksempel om utvidet land for land-rapportering og eierskapsregister

– Det høres kjedelig ut, men er utrolig viktig, fordi det vil sikre åpenhet om eierskap i norske selskap og sørge for at de må vise fram sin tilstedeværelse, inntekter og kostnader i hvert enkelt land hvor de operer, sa Lysbakken.

Dette er redskap til å holde mektige selskap ansvarlig og bekjempe skatteplanlegging og skattekriminalitet.

– Begge forslagene er trenert av regjeringen, to og et halvt år etter at Stortinget vedtok at forslag må komme har vi fortsatt ikke hørt noe fra Siv Jensen, sa Lysbakken.

Derfor vil SV i vårt alternative budsjett vil vi foreslå kraftig økning av bevilgningene til Skatt for utvikling, og vi vil i løpet av stortingsperioden på nytt foreslå at oljefondet ut av skatteparadis.

– Det er en skam at norske sparepenger investeres i skatteparadis, og det burde være en selvfølge at Norge slutter med det, sa Lysbakken.

Del dette