open menu

SV krever umiddelbar stans retur til Afghanistan

SV har fremmet forsalg om umiddelbar stans av retur til Afghanistan, inntil behandlingen av et mer omfattende forslag om retur til Afghanistan er ferdigbehandlet i Stortinget.

Hasteforslaget som ble fremmet tirsdag, skal behandles i stortinget tirsdag 14. november. Grunne til forsinkelsen er at Arbeiderpartiet ønsket en redegjørelse fra utenriksministeren og innvandringsministeren om forholdene i Afghanistan før de tar stilling til forslaget fra SV.

SVs hasteforslag innebærer at det iverksettes umiddelbar stans i all assistert- og tvangsretur av asylsøkere til Afghanistan frem til Stortinget har behandlet og gjort vedtak vedrørende Dokument 8:47 S (2017-2018).

Her kan du lese det opprinnelige forslaget fra SV med begrunnelse for hvorfor det er fremmet.  

— Vi har fremmet forslaget fordi vi mener det mangler dokumentasjon fra Regjeringen om sikkerhetssituasjonen generelt i Afghanistan, og særlig situasjonen for returer med henvisning til internflukt i Kabul av de som har oppholdt seg i Norge som enslige mindreårige asylsøkere men nettopp har blitt myndige og barnefamilier, sier Karin Andersen.

Det er i dag en reell usikkerhet om situasjonen i Afghanistan. Organisasjoner som Amnesty International har vist til at situasjonen er blitt verre, og at de mener de er strid med våre forpliktelser etter flyktningkonvensjonen å gjennomføre returene.

Flere Stortingsrepresentanter har stilt spørsmål til regjeringen for å få klarhet i hvilke rapporter den støtter seg på når de mener retur til Afghanistan er trygt, uten at regjeringen har gitt et eneste konkret svar på dette.

Samtidig velger et stort antall unge asylsøkere å legge ut på ny flukt i Europa fordi de frykter retur mer enn et liv på gata. Ved utgangene av september hadde 443 av 913 ungdommer bosatt på mottak med midlertidig tillatelse lagt ut på ny flukt.

– SV mener derfor Stortinget må ta ansvar for at ingen blir returnert til i strid med Norges forpliktelser til å ikke returnere noen til en situasjon som medfører reell fare.

SV har tidligere fremmet et ordinært forslag om endringer i de generelle reglene for retur, som innebærer at det må gjøres en reell ekstern vurdering om praksisen med retur til Afghanistan er i tråd med våre internasjonale forpliktelser. Dette ligger til behandling i Stortingets kommunal og forvaltningskomite.

Årsaken til hasteforslaget er at regjeringen nå sender ut flere til retur til Afghanistan, blant annet flere såkalte «oktoberbarn» som kom til Norge som enslige mindreårige Asylsøkere og som blir returnert når de blir 18 år, og at det kan ta flere uker å få behandlet forslaget.

– Med tanke på utviklingen de siste ukene, er det derfor behov for å vedta en returstopp i påvente av at saken blir behandlet i komiteen, sier Karin Andersen.

 

Del dette