open menu

Krever stans i asylretur til Afghanistan

– Afghanistan er farligere enn før, derfor foreslår SV at vi må stanse retur til Landet, sier Karin Andersen, som fremmet et forslag sammen med Rødt og MDG i dag.

Rundt 300 afghanske ungdommer har det som kalles midlertidig opphold i Norge. Det betyr at de kastes ut den dagen de fyller 18. Før jul skal 130 av dem, kalt oktober-barn, returneres fra Norge til Afghanistan, som regjeringen hevder er trygt. SVs stortingsrepresentant Karin Andersen er uenig:

– Både Amnesty, FN og Human Rights Watch har krevd  at europeiske land stopper disse returene, fordi Afghanistan er farligere nå enn før, sier Andersen.

FNs høykommisær for flyktninger, UNHCR, har advart mot at unge menn som har blitt returnert blir tvangsrekruttert til Taliban eller andre krigsherrer.

– Dette kan Norge ikke bidra til, sier Andersen, som håper Ap vil bidra til å stanse returen til Afghanistan.

Idag fremmet Andersen på vegne av SV et forslag, sammen med Rødt og MDG, om umiddelbar stopp i returer. Regjeringen må vite at det er trygt for å returnere, mener hun.

– SV har tatt opp sikkerhetssituasjonen med Regjeringen flere ganger,  men de har nektet å dokumentere påstanden om at det er trygt. Det kan ikke fortsette, sier Andersen.

SVs forslag krever at et uavhengig ekspertutvalg skal  gjennomføre en åpen vurdering av regelverk og praksis i disse sakene, slik at vi kan være sikre på at returer ikke er i strid med folkeretten. Vi vil også ha en total gjennomgang av retursystemet.

Del dette