open menu

– Gull for eliten, gråstein til resten

– Regjeringen fortsetter å gi skattekutt til de rike og gjennomfører smålige kutt på velferd og til dem som har minst. Samtidig utsetter de viktige klimatiltak som kunne gjort oss mindre avhengige av fossilenergi, sier SVs finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski.

Regjeringen øker aksjerabatten i formueskatten, slik de ble enige med Ap om i skatteforliket. Dette er et målrettet skattekutt til de rikeste. Samtidig kutter regjeringen i velferd. For eksempel fortsetter de med de såkalte effektiviseringskuttene i sykehussektoren, noe som vil gå ut over pasientene. De strammer inn reglene for dagpenger, og de retter ikke opp kutt i pleiepengene til foreldre med syke barn.

Det er også få spor av regjeringens skryt om økt tidlig innsats i skolen, og de øker maksprisen for barnehage, samtidig som barnevernet og barnetrygden står på stedet hvil. Dette kommer i tillegg til kutt som regjeringen gjorde til de fattigste i forrige periode, som ikke blir rettet opp.

– Dette er et budsjett som er gull for de rike, og gråstein for folk flest, sier Kaski.

Kaski mener at forslaget til statsbudsjett for 2018 er gjenkjennbar politikk fra de fire foregående år.

– Vi har fire tapte år bak oss i kampen for å redusere forskjeller og klimautslipp. Med dette budsjettet viser regjeringen med all tydelighet at de ikke har tenkt til å gjøre noe med det som er viktigst, forskjeller og klima, sier Kaski.

Det har aldri blitt brukt så mye penger som nå, likevel evner ikke regjeringen å ta nødvendige grep for framtiden.

– En misbrukt mulighet. Den eneste stø kursen, er at de styrer mot å bryte stortingets klimamål for 2020. Blåere og gråere blir det ikke, sier Kaski.

Blant annet kutter regjeringen i satsing på gang og sykkel, de utsetter elektrifiseringen av Meråkerbanen og reduserer satsingen på klimatiltak i industrien. Samtidig blir ikke fossilbiler dyrere.

Kaski er også bekymret for at regjeringen fremdeles bruker mye oljepenger til å smøre budsjettet.

– Selv om regjeringen påstår at de strammer inn livreima, må vi huske at vi bruker nesten dobbelt så mye oljepenger som i 2013. Det betyr at de fortsatt skyver problemene foran seg til framtidige generasjoner, sier Kaski.

Del dette