open menu

Ti forslag om velferd, klima og utenrikspolitikk

I forbindelse med trontaledebatten fremmer SV ti forslag som vil sikre bedre velferd til alle, kutt i klimautslipp, at Norge slutter seg til FNs prosess mot atomvåpenforbud og stans i våpensalg til land som deltar i krigen i Jemen.

Det nye stortinget, med en ny sammensetning, gir ny muligheter for gjennomslag for SVs politikk.

– At vi nå fremmer disse forslagene er en konsekvens av den nye politiske situasjonen, som gjør det mulig å få gjennomslag for ting våre velgere synes er viktig, sier Audun Lysbakken.

Derfor fremmer SV forslag som følger opp våre fem hovedkrav om økt barnetrygd for at færre barn må leve i fattige familier, innføre en lærernorm i skolen, profittfritt barnevern og barnehager, kutt i klimautslipp for å nå klimaforliket og hvordan Norge kan knytte seg til FNs prosess mot et forbud mot atomvåpen.

I tillegg fremmer SV i dag forslag om å reversere kutt i pleiepenger for foreldre med syke barn, stoppe avskiltingen av lærere, fryse endringer i fiskeripolitikken som vil gjøre at kvotene samles på færre båter, og stanse eksport av militært materiell til landene som deltar i intervensjonen i Jemen.

– SVs forslag om atomvåpen har fikk ny aktualitet etter at Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN) ble tildelt årets fredspris, understreker Lysbakken.

Du kan lese mer om innholdet i de ulike forslagene her

Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Stortinget (CC BY-NC-ND 2.0)

Del dette