open menu

– En fantastisk pris!

-Beslutningen om å tildele den Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen (ICAN) til Nobels Fredspris 2017 er et viktig bidrag for å få avskaffet verdens farligste masseødeleggelsesvåpen.

– Fredsprisen er en viktig anerkjennelse til arbeidet for en tryggere verden, den legger press på atomvåpenmaktene, og er også en tydelig beskjed til den norske regjeringen.

Det sier SV-leder Audun Lysbakken etter at nobelkomiteen kunngjorde sin beslutning i Oslo i dag klokken 11.

-SV mener regjeringen nå må klargjøre at de har tenkt å sørge for at Norge tilslutter seg prosessen for et internasjonalt atomvåpenforbud. Dette gir ny kraft i kampen mot dette skremmende masseødeleggelsesvåpenet, sier Lysbakken.

Det var tidligere stortingsrepresentant for SV, Bård Vegar Solhjell, som nominerte ICAN til Nobels fredspris.

-Det er ekstra stas når en av våre nominerte får prisen. SV hedrer denne prisen ved å fremme forslag i Stortinget om at Norge må komme tilbake i arbeidet for en verden uten atomvåpen, sier Lysbakken.

Forslagsstiller Bård Vegar Solhjell er naturligvis begeistret for avgjørelsen.

-Ofte er fredsprisen også et spark til stater, personer eller grupperinger. I år den et lite spark til den norske regjeringa, som ikke har fulgt opp arbeidet for denne avtalen som den røgrønne regjeringa starta – og som Sosialistisk Venstreparti har foreslått i Stortinget at vi skal gjøre, sier Solhjell.

Her kan du lese SVs nominasjon av ICAN til fredsprisen.

Del dette