open menu

Her er SVs komitefordeling

SV leder Audun Lysbakken blir medlem av utenrikskomiteen, og tidligere partisekretær Kari Elisabeth Kaski blir medlem av finanskomiteen. Det er klart når SV konstituerer sin stortingsgruppe i dag.

– Jeg er veldig glad for at vi nå har fått på plass en kabal som innebærer at vi får et veldig sterkt lag på Stortinget som skal jobbe for en mer rettferdig fordeling og for å få ned klimautslippene de neste fire årene, sier partileder Audun Lysbakken.

SVs medlem i energi- og miljøkomiteen blir tidligere leder i naturvernforbundet og stortingsrepresentant fra Sør-Trøndelag, Lars Haltbrekken.  Naturfotograf og stortingsrepresentant for Buskerud, Arne Nævra, blir SVs medlem i transport- og kommunikasjonskomiteen.  Mens Torgeir Knag Fylkesnes, stortingsrepresentant fra Troms fortsetter i næringskomiteen. Samtidig tar han plass i Kontroll- og konstitusjonskomiteen.

– Sammen vil disse sikre at klima og miljø, og hensynet til kystbefolkningen og distriktene blir gjennomgående i SVs nærings, energi og transportpolitikk, sier Lysbakken.

Stortingsrepresentant for Oslo og tidligere partisekretær Kari Elisabeth Kaski vil representere SV i Finanskomiteen.  Oslos andre stortingsrepresentant og tidligere leder i blant annet Amnesty, Petter Eide, vil representere SV i justiskomiteen. Stortingsrepresentant for Nordland, Mona Fagerås, som er utdannet lærer vil overta Audun Lysbakkens plass i utdannings- og forskningskomiteen.

– Vi skal fortsette det viktige arbeidet med å fronte kampen for at hver elev skal få mer tid med sin lærer og an mer praktisk og variert undervisning i skolen, det er viktig for å sørge for at alle barn får like muligheter, sier Lysbakken.

Solfrid Lerbrekk fra Rogaland er tidligere ungdomssekretær i LO Rogaland, og vil ta SVs plass i arbeids- og sosialkomiteen og mens stortingets yngste stortingsrepresentant, og nestleder i SU, Freddy André Øvstegård fra Østfold begynner i familie- og kulturkomiteen.  I helse- og omsorgskomiteen vil stortingsrepresentant for Akershus, og tidligere SU-leder Nicholas Wilkinsson ta plass.

– En mer rettferdig fordeling innebærer en tøff kamp for et arbeidsliv for alle og mot sosial dumping, kamp mot at fattige barn må vokse opp i fattige familier og en verdig eldreomsorg, sier Lysbakken.

I tillegg skal Karin Andersen fortsette sitt arbeid i kommunalkomiteen som har ansvar for kommuneøkonomien, mens Lysbakken selv går inn i utenriks- og forsvarskomiteen.

– Med den urolige verdenssituasjonen som er nå blir det viktig å markere SV som fredsparti, og videreutvikle vår politikk for et sterkt og nasjonalt forsvar, sier Lysbakken.

 

 

Del dette