open menu

Fire år med utslippskutt

Les SVs plan for å få ned utslippene med fem millioner tonn CO2 i kommende stortingsperiode!

De siste 30 årene har norsk klimapolitikk vært full av løfter om kutt i utslipp i en fjern framtid. Lenge etter at politikerne som vedtok målene har gått ut av sine maktposisjoner. Felles for dem er at de stort sett ikke er nådd. SV har lagt frem fem hovedkrav for å sitte i regjering, og et løfte om å kutte klimagassutslipp i neste periode er ett av dem. SV legger nå fram vår konkrete plan for hvordan norske utslipp av klimagasser kan kuttes med 5 millioner tonn i neste stortingsperiode. Det tilsvarer de årlige utslippene fra 2 millioner privatbiler og gjør at vi når målene vi satt i Stortingets klimaforlik.

– Flommen på Vestlandet, hetebølgen i Europa og skogbrannene i Kroatia og Frankrike viser oss at klimaendringene allerede er i gang. Det er rike land som forurenser mest. Dermed er det også de rikeste landene som må kutte mest. I Norge har utslippene stått mer eller mindre stille under de blåblå. Det vil vi i SV gjøre noe med, sier SVs førstekandidat i Sør-Trøndelag, Lars Haltbrekken.

I en ny rapport legger SV frem forslag til hvordan Norge kan kutte sine utslipp med 5 millioner tonn CO2-ekvivalenter i neste stortingsperiode, sier SVs førstekandidat i Oslo, Kari Elisabeth Kaski:

– I byene vil vi redusere biltrafikken, legge til rette for at folk skal kunne ta buss og trikk, gå og sykle. Vi prioriterer jernbane framfor nye flyplassutvidelser og sier nei til tredje rullebane på Gardermoen. Vi vil stanse tildelingen av nye tillatelser til oljeindustrien, for det er allerede funnet mer fossil energi enn klimaet tåler. I industrien vil vi fortsette det gode arbeidet med å kutte utslipp og energiforbruk og langs kysten vil vi sørge for at stadig mer av båtene går på strøm. Tiltakene vil ikke bare kutte utslipp, de vil også legge til rette for at vi kan bygge opp klimaarbeidsplasser i Norge, sier Kaski.

I rapporten presenteres tiltak og virkemidler for å få satt i gang disse utslippskuttene. SVs landsmøte stilte i vår krav om at vi skal ha på plass en enighet om utslippskutt på minst 3 millioner tonn etter valget for å inngå i eller undertegne en samarbeidsavtale med en ny regjering etter valget. Klimaplanen vi legger fram nå viser hvordan disse kuttene kan gjennomføres i virkeligheten.

Les hele SVs forslag til klimaplan her!.

Del dette