open menu

SV: Best i test!

Sentrale organisasjoner i miljøbevegelsen, solidaritetsbevegelsen, kvinnebevegelsen og en rekke andre frivillige organisasjoner har gått gjennom partiprogrammene og trillet terning. SV får gode skussmål på en rekke områder, blant annet for vår politikk for miljø, skole, flyktninger, arbeidsliv, funksjonshemmede, feminisme og friluftsliv.

Barn og skole

 • SV er det fremste partiet i Redd Barnas «barnometer, og får seks av seks mulige, hvor de ser på partienes politikk på barn som vokser opp i fattigdom, barn på flukt, å beskytte barn mot vold og overgrep, bistand, satsing på utdanning og helse i hele verden og klimapolitikk.
 • SV får 11 av 11 mulige hos Skolenes landsforbund som gir full pott på spørsmål som angår lærertetthet, avskilting av lærere, barnehagenorm mm.
 • Utdanningsforbundet tester partiene på deres ønske om å øke lærertettheten og får positivt svar fra SV.

Miljø og klima:

 • Terningkast 6 fra WWF: «Partiet vil la oljefondet investere i fornybart, sikre varig vern mot oljeboring i Lofoten og andre sårbare områder, endre oljeskatteregimet og garantere utslippskutt i alle sektorer i den kommende stortingsperioden. Bra!»
 • Terningkast 5 fra Naturvernforbundet: «Audun Lysbakken viser stor bredde med gode løsninger i klimapolitikken, både lokalt og globalt, og har tydelige og tallfestede mål. SV har en ambisiøs oljepolitikk, og det er meget bra at partiet stiller som hovedkrav at det ikke skal settes i gang olje- og gassutvinning i sårbare områder som Lofoten, Vesterålen og Senja.»
 • Terningkast 5 fra Miljøagentbarnas klimapanel
 • 100 % fornybar fra Framtiden i våre hender og Zero: Full pott og stempelet «100% fornybar» på SVs svar på ti krav for en fornybar politikk.
 • Terningkast 5 av Norske Boligbyggelags Landsforbund når de ser på partienes politikk på bolig og miljøfornyelse

Arbeidsliv:

 • SV støtter LOs 13 arbeidslivskrav
 • Terningkast 5 fra Norsk sjømannsforbund: Hvilket parti vil kjempe mot sosial dumping, sikre like konkurransevilkår og sørge for at norske sjøfolk kan leve av havet? Norsk Sjømannsforbund gir terningkast 5 fordi SV «Ønsker norske lønns- og arbeidsvilkår i norske havområder og på norsk sokkel om det er mulig. For en lovfestet tilskuddsordning for sjøfolk.»

Kvinnepolitikk og likestilling:

Bistand og utviklingspolitikk:

 • Terningkast 6 på utviklingspolitikk fra Kirkens Nødhjelp: «SV har gjort hjemmeleksa og har vedtatt et jevnt over svært godt utviklingspolitisk program.»

Friluftsliv og fysisk aktivitet:

 • Terningkast 6 fra Turistforeningen: «Sosialistisk Venstreparti har ambisiøse og håndfaste planer for å styrke friluftslivet, blant annet ved å verne mer natur, grunnlovsfeste allemannsretten, begrense motorferdsel i naturen og sikre at alle kommuner skal ha gratis utlån av aktivitetsutstyr».
 • Terningkast 5 fra Aktivitetsalliansen: Aktivitetsalliansens folkehelsetest, som undersøker politikk for trening og helse.
 • Terningkast 5 fra Norsk friluftsliv: Her trekkes særlig fram at SV vil grunnlovsfeste allemannsretten.

Inkludering:

 • Terningkast 6 fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon: «De har mye konkret og bra, som innsats mot frafall, innføre lærernorm, styrke tegnspråk, ha et lag rundt eleven, antimobbearbeid, gi rom for mer tid til å fullføre løpet, sikre elever hjelpe- midler de har behov for, øke skolens spesialpedagogiske kompetanse, ratifisere tilleggsprotokollen til CRPD og øremerke ressurser til flere helsesøstre og psykologer. De vil at Norge skal være universelt utformet innen 2025».
 • Terningkast 5 fra Norges handikapforbund: De har vurdert hvordan partiene forholder seg til skjevfordelingen og utenforskapet som funksjonshemmede opplever. «SV tar utestengningen av funksjonshemmede på alvor – dette har tross alt alltid vært partiet for sosial utjevning og med representanter som har støttet oss i utallige saker opp gjennom årene.»
 • Terningkast 6 fra Human-Etisk Forbunds «HEF-barometer», hvor de har gått gjennom av partienes forhold til stat-kirke. De skriver at SV er «tydelige i partiprogrammet på at de ønsker å fullføre skillet mellom stat og kirke, og hvordan det skal gjøres. De er klare på at vi ikke er i mål ennå, noe Human-Etisk Forbund er helt enig i.»

 

 

Del dette