open menu

Folk mener regjeringen ikke gjør nok for å redusere forskjellene

58 prosent av de spurte mener at regjeringen ikke gjør en god jobb for å redusere de økonomiske forskjellene. Bare 18 prosent er fornøyde med regjeringens innsats. Det kommer fram i en spørreundersøkelse utført av Sentio på oppdrag fra SV.

­­– Undersøkelsen viser at nordmenn er sterke tilhengere av små økonomiske forskjeller og tiltak for å redusere dem, og at de ikke er fornøyd med den politikken regjeringen har ført, sier SV leder Audun Lysbakken.

Undersøkelsen viser at:

  • 72 prosent mener et samfunn med små forskjeller er bedre enn et samfunn med store forskjeller
  • 61 prosent mener at de økonomiske forskjellene har blitt for store
  • 79 prosent mener det er viktig at regjeringen prøver å redusere forskjellene
  • 72 prosent mener skattesystemet bør endres sånn at de med høyest formue og inntekt betaler mer skatt
  • 58 prosent mener regjeringen ikke gjør en god nok jobb for å redusere forskjellene
  • 51 prosent er uenig i at noen ledere i staten og statlige selskaper skal tjene mer enn statsministeren

I Norge har de økonomiske forskjellene økt de siste tiårene. I 1986 tjente den rikeste femdelen i underkant av tre ganger så mye som den fattigste femdelen. I 2015 tjente de nesten fire ganger så mye. Samtidig har denne regjeringen ført en politikk som bidrar til å øke forskjellene.

­- Når regjeringen har gitt skattekutt til de med høyest inntekt og formue, og samtidig kutte i støtten til de som har minst, for eksempel barnetillegget til uføre, går utviklingen i feil retning. Dette er i strid både med folks ønske om små forskjeller og et mer omfordelende skattesystem, sier Audun Lysbakken.

Hele 79 prosent sier det er viktig at regjeringen prøve å redusere forskjellene mens altså 58 prosent mener de ikke gjør en god nok jobb for å faktisk redusere dem.

­­- I tillegg til et mer omfordelende skattesystem må vi øke barnetrygden for å få ned tallet på barn som lever i fattige familier. Vi må blant annet øke innsatsen for å få flere i arbeid, vi må føre en mer sosial boligpolitikk, og sikre at alle barn får like gode muligheter til å lykkes ved at vi har nok lærere i skolen, sier Lysbakken.

Du kan lese mer om spørreundersøkelsen her

Du kan lese SVs 35 tiltak for et rettferdig Norge her

Del dette