open menu

SVs forslag og gjennomslag

På SVs sommerpressekonferanse idag presenterte partiledelsen 30 forslag for lavere ulikhet, og noen av SVs gjennomslag denne våren.

SV holdt sin sommerpressekonferanse på Stortinget idag. SV-leder Audun Lysbakken og nestlederne Kirsti Bergstø og Snorre Valen fortalte om gjennomslagene SV har fått denne våren, som gir oss energi på vei inn i valgkampen.

– Regjeringen kjemper ikke mot forskjells-Norge, men forsterker forskjells-Norge gjennom smålige kutt for uføre, for eldre med lave pensjoner, aleneforeldre, kronikere og mange andre. De rigger skattesystemet for den økonomiske eliten, samtidig som de sender regninga til mange av de som har minst. Da er det godt å tenke på hvor mye vi har fått til med bare sju representanter i dyp opposisjon.

Her kan du lese listen over noen av SVs gjennomslag våren 2017.

Samme dag som pressekonferansen fremmer SV 30 forslag mot økte forskjeller i Norge. Her er det opptrapping av barnetrygden, gjeninnføring av barnetillegget for uføre, endringer i skattesystemet, og en lang rekke andre forslag som vil få ned ulikheten i Norge.

– Vi skal ha gjennomslag for ordentlig forandring, et løft for barnetrygden som kan få ned fattigdommen i barnefamiliene. Vi skal stoppe velferdsprofitten og sørge for at de pengene som er bevilget til barnehager og barnevernet går til barna, ikke til å bygge formuer for noen få . Og vi skal ha flere lærere i norske klasserom, sier Lysbakken.

Du kan lese listen over SVs 30 forslag her.

Del dette