open menu

SV gir 5,8 milliarder mer til kommunene enn regjeringen  

SV er det eneste partiet som satser skikkelig på å styrke kommunenes budsjetter så de kan gi bedre velferd.

Denne uken stemte Stortinget over hvor mye kommunene skal få i 2018. Der har SV foreslått at kommunene skal få mellom 4,8 og 5,8 mrd. mer i sine budsjetter enn det regjeringen hadde lagt opp til. SV gir også mer enn noen av de andre partiene.

Karin Andersen, kommunalpolitisk talsperson i SV mener at det er viktig å prioritere opp de lokale tjenestene:

– SV satser mest på felleskapet av alle parti. Det må til, skal skolene få nok lærere og eldreomsorgen bli trygg og god for alle. Dette er et verdivalg. Det handler om å vite at nok kvalifiserte ansatte med tid til innbyggerne, i eldreomsorgen, skolene, barnevernet og mer til lavterskeltilbud i psykiatri. Det koster penger, og da må vi bruke pengene på det, i stedet for skattelette til de rikeste.

En slik satsning ville være en løft for lokalsamfunn og lokaldemokrati, mener Andersen:

– Dette er hvordan man virkelig styrker lokaldemokratiet: Ved å styrke lokalsamfunnene og lytte til deres behov. Ikke ved å gjennomføre en kommunereform som handler om å få færre kommuner med tvang.

SV har også foreslått å øremerke egne satsninger på skolehelsetjeneste og penger til rusfeltet og opptrapping på psykiatri.

– Det er nødvendig for å være sikker på at pengene går til det de er bevilget til, og at blir flere helsesøstre og flere lavterskeltilbud for dem som sliter psykisk, sier Andersen.

Klimaendringene er i gang, og det er lokalsamfunnene som kommer til å ta støyten. SV har derfor foreslått 100 millioner mer til klimatilpasning i fylker og kommuner.

– Alle ser at ekstremværet ødelegger veier og boligområder som før var trygge, derfor må vi sette av mer penger til klimatilpassing og reduserte klimautslipp i kommunene nå, sier Andersen.

Her kan du lese mye mer om SVs prioriteringer. Du kan også lese hvor mye din kommune ville fått ekstra med SVs opplegg enn med regjeringens.

Del dette