open menu

Fremmer 30 forslag for et mer rettferdig Norge

I talen til landsstyret fortalte SV-leder Audun Lysbakken at SV vil fremme 30 forslag for et mer rettferdig Norge i forbindelse med stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett før sommeren.

– Vi har en plan mot ulikhet, den la vi fram før landsmøtet vårt i vår. Når nå både Høyre og Ap sier de vil gjøre forskjeller til hovedsak lurer vi på om de har en plan? Velgerne har krav på å vite hva partiene faktisk vil gjøre, sa Audun Lysbakken i talen.

Når Stortinget behandler revidert nasjonalbudsjett før sommeren fremmer SV 30 konkrete forslag fra vår plan mot ulikhet. Da må alle partiene på stortinget ta stilling til forslagene, også Høyre og Arbeiderpartiet som sier de vil gjøre kampen mot forskjeller til en viktig sak i valgkampen.

– Det er glimrende! Dette er en stor seier for oss. Mens Ap og Høyre har snakket om dette i en uke, har vi brukt hele det siste året til å snakke om den økende ulikheten i makt og rikdom ved enhver anledning. Nå vil flere snakke om forskjeller. Og vi kan love dem at de skal få høre mye fra oss, sa Lysbakken og fortsatte.

– Jeg har nemlig en mistanke om at Erna Solberg ikke har tenkt å gjøre så mye med at forskjellene øker.

Lysbakken viste til at regjeringen har kuttet skattene med 21 milliarder kroner, og at de i forrige uke foreslo nye 1,74 nye milliarder i skattekutt i revidert nasjonalbudsjett.

– Gründerskatt kalte de det, og lurte folk til å tro at det var skattelette for gründere det var snakk om. Men selvfølgelig var det bare enda en måte å sørge for at Høyre sine venner i den økonomiske eliten skal slippe skatt på investeringene sine. Nå skal de få skattefradrag når de kjøper aksjer i en stor andel av norske bedrifter, sa Lysbakken.

Samtidig har regjeringen kuttet i støtten til enslige forsørgere og fattige mennesker som strever i boligmarkedet. I tillegg har pensjonistene fått mindre å leve av.

– Hvis Erna Solberg mener alvor med at kampen mot ulikhet er en hovedsak for Høyre i valgkampen, ja, da må hun skifte parti. Når vi snakker om at vi vil gjøre noe med de økende forskjellene, ja, da mener vi at vi vil ta offensive grep som vi vet vil sikre mer rettferdig fordeling og mindre forskjeller, sa Lysbakken.

Ett av forslagene SV vil fremme i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett er at regjeringen skal legge fram en plan for å trappe opp barnetrygden slik at den når tilbake til nivået fra 1996, og i tillegg sikre ekstra barnetrygd til familier med en enslig forsørger eller der det er mange barn.

– Vil vi virkelig bekjempe ulikhet må vi sørge for at fattige familier får mer å leve av, og et løft for barnetrygden er det mest effektive vi kan gjøre for de nesten 100 000 norske barna som vokser opp i en fattig familie, sa Lysbakken.

Andre forslag SV vil fremme i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett:

  • Fjerne kuttene i barnetillegg for uføre
  • En ny ungdomsgaranti som sikrer arbeidsløs ungdom under 25 år arbeid, utdanning eller annen aktivitet innen 90 dager
  • Styrke bostøtten, slik at de som urettmessig har mistet støtte får den tilbake
  • Innføre en sterkt omfordelende arveavgift, med høyt bunnfradrag, for å sikre at de aller rikeste også må betale en rettferdig skatt
  • En massiv pakke med tiltak mot skattekriminalitet, en nasjonal boligplan og lovendringer som styrker retten til fast jobb
  • Lovfeste retten til hel stilling, strengere straffer for brudd på arbeidsmiljøloven
  • En stortstilt områdesatsing i Groruddalen og andre deler av byene våre hvor det er større sosiale utfordringer enn ellers

– Og sånn kunne jeg fortsatt. 30 forslag for et mer rettferdig Norge. Loddet er kastet, nå får vi se hva de store partiene svarer. Det nytter ikke å bare snakke om ulikhet, vi må handle mot ulikhet, sa Audun Lysbakken.

 

Del dette