open menu

Flertall støtter SVs hovedkrav

En måling gjennomført av Ipsos for SV viser at et flertall i folket støtter SVs hovedkrav inn mot en eventuell ny regjering etter valget.

En måling gjennomført av Ipsos for SV viser at et flertall i folket støtter SVs hovedkrav inn mot en eventuell ny regjering etter valget.

Økt barnetrygd for å sikre at færre barn vokser opp i fattige familier. En nasjonal regel for å få flere lærere per elev. En profittfri velferd der kommersielle aktører ikke skal bli søkkrik på fellesskapets penger som skulle gått til omsorg. Ingen oljevirksomhet i Lofoten og at Norge må ta en pådriverrolle FNs atomvåpen forhandlinger. Det er tydelige hovedkrav som SV vil stille i eventuelle regjeringsforhandlinger etter valget.

Ipsos har på vegne av SV stilt spørsmål på fire av de fem hovedkravene, og svarene viser bred støtte til SVs hovedkrav. Fra før vet vi at et flertall av folket i flere målinger har sagt at de ikke ønsker oljaktivitet i Lofoten. Du finner alle tallene i målingen her.

– Dette viser at folks støtte til våre fem hovedkrav er oppsiktsvekkende sterk. Ikke bare har vi et flertall av folket i ryggen, interessant nok gjeld dette også for Ap velgerne. Sier Ap eller sentrum nei til disse krava, seier de samtidig nei til sine egne sympatisører, Sier SV-leder Audun Lysbakken.

Spørsmålet som ble stilt på barnetrygd er: «Dagens sats for barnetrygden er 970 kroner pr måned per barn under 18 år. Satsen er uendret siden 1996. Mener du størrelsen på barnetrygden bør økes, reduseres eller forbli på dagens nivå?» Heile 68 prosent i undersøkinga meiner nivået må opp, mens 21 prosent sier de vil bevare dagens nivå, og bare tre prosent vil redusere den. 62 prosent av Høyrevelgerne mener også at barnetrygden må økes.

Når det gjelder skole, stilte Ipsos spørsmålet: «Hvilket av disse to tiltakene mener du vil være best for å øke kvaliteten i skolen?». 61 prosent mener at flere lærere per elev er viktigste. Bare 36 prosent meiner «styrke kompetansen» er den viktigste jobben. Bare i Høyre og Venstre mener et flertall på henholdsvis, 55 og 54 prosent at styrket kompetanse er viktigst. Men også i disse partiene er henholdsvis 42 og 43 prosent enig i at flere lærere per elev er viktigst.

Målingen viser at 51 prosent mener det er galt at «eiere av virksomheter som driver velferdstjenester kan ta ut utbytte», mens 26 prosent mener det er rett. Det er bare i velgergruppene til Høgre og Frp at det er flertall for utbytte. Men også i disse velgergruppene sier henholdsvis 29 og 37 prosent at de mener det er galt at private aktører i velferdssektoren kan ta ut utbytte.

– Dette er nok vårt mest kontroversielle krav, og tallene viser at det er et overveldende flertall for, 64 mot 17 prosent, som vil ha utbytteforbud hos Ap velgerne, seier Lysbakken.

Ipsos har også spurt om hva de 933 respondentene mener bør være Norges rolle i de internasjonale forhandlingene om et atomvåpenforbud som nå pågår i FN. 34 prosent meiner Norge skal være pådrivere i forhandlingene, 48 prosent mener Norge bør delta, mens bare 13 prosent mener vi skal følge regjeringens linje og stå utenfor forhandlingene.

Del dette