open menu

Nok en fest for dem som har mest

– Selv i revidert nasjonalbudsjett klarer regjeringen å finne kreative nye måter å gi penger til de aller rikeste, sier SVs Snorre Valen.

Denne uken presenterte regjeringen sitt forslag til revidert statsbudsjett. SVs nestleder og finanspolitiske talsperson Snorre Valen er ikke imponert.

– Dette var regjeringens siste sjanse til å bekjempe ulikhet og fattigdom. I stedet har regjeringen brukt kreftene på å  finne nye triks for å gi mer penger til den økonomiske eliten. Færre enslige forsørgere mottar hjelp, pensjonene underreguleres og færre får bostøtte, men de rikeste investorene får store gaver. Igjen.

Regjeringen klarer nok en gang å prioritere alt annet enn det som er viktig, mener Valen, som særlig angriper regjeringens skattekutt på investeringer.

– Mens Norge setter rekord i antall fattige barn, setter regjeringen av minst 660 millioner kroner i året til enda flere skattekutt til investorer. Det taler godt nok for seg selv, men næringsminister Monica Mæland sier det enda bedre i dagens DN: «Om det er rike eller fattige som investerer i et selskap, må de likebehandles». Ja, det er sikkert en god trøst for alle familiene som har blitt fratatt tusenvis av kroner i året av denne regjeringen. Norge trenger en kraftfull innsats mot forskjeller og fattigdom, ikke enda flere skatterabatter for en liten elite.

Del dette