open menu

SV får flertall om statsborgerskap

SV får gjennomslag: Nå skal domstolene avgjøre om statsborgerskap skal tilbakekalles, og ikke byråkratiet.

Det ligger an til flertall for SVs initiativ om å endre reglene for hvordan man kan ta statsborgerskapet fra noen i Norge. Saker hvor staten vil frata personer statsborgerskapet mot deres vilje skal behandles i domstolene. Det blir slutt på at man kan miste statsborgerskapet med enkle vedtak i et direktorat. Alle saker som er under behandling stilles foreløpig i bero.

 – Dette er en viktig seier som betyr at folk ikke risikerer å miste statsborgerskapet uten full behandling i domstol. De har også rett til fri rettshjelp i saken. Stortinget slår nå fast at grunnleggende rettsprinsipper også må gjelde for folk som har kommet til Norge og blitt statsborgere her.

– Vi risikerer ikke lenger at folk som har bodd i Norge i åresvis plutselig mister statsborgerskap på grunn av et enkeltvedtak i et direktorat. De skal få bli hørt, og få sin sak opp i en domstol. sier SVs innvandringspolitiske talsperson Karin Andersen.

«Arvesynden», altså at man kan miste statsborgerskapet på grunn av feil gjort av besteforeldre eller foreldre, er det også flertall for at skal avskaffes.

– Feil som besteforeldre og foreldre har gjort, skal ikke lenger kunne føre til at barn og barnebarn mister statsborgerskapet. Dette er et stort framskritt for rettssikkerheten i Norge.

Del dette