open menu

Gratulerer med dagen!

Sentrale medlemmer av fagbevegelsen forteller om sitt forhold til 1. mai, til SV og hvor kampen står nå for dem.

For å feire 1. mai tok vi kontakt med sentrale tillitsvalgte og aktivister i fagbevegelsen som også er SV-medlemmer og ba dem om å svare på tre spørsmål:

  1. Hvordan (og hvorfor) feirer du 1. mai?
  2. Hvilke saker er det viktig å kjempe for nå?
  3. Hvorfor er du medlem av SV?

Du kan høre svarene til Jan Olav Andersen, forbundsleder i El og IT og medlem i LO-sekretariatet, da han var gjest på podkasten Lahlum og Lysbakken!

*

Siv Karin Kjøllmoen, fagpolitisk leder i SV: 

1. Jeg feirer 1. mai fordi vi fortsatt må verne om våre opparbeidete rettigheter i arbeidslivet. Vi har ikke fått de for alltid. Det ser vi med alle de angrep som dagens regjering har gjort i forhold til arbeidsmiljøloven.  Samtidig vet vi at det er mange arbeidere i andre land som har helt andre vilkår i arbeidslivet enn hva vi har i Norge. Det er viktig at vi også på denne dagen retter fokus på arbeidsforhold i andre land.

Jeg starter dagen med 1.mai-frokost. Etter frokosten går jeg i tog. Om ettermiddagen har det ofte vært på middag hos venner. I år blir det annerledes: Jeg skal feire dagen med parti og fagforeningsvenner i Nord-Odal, hvor jeg skal holde appell. Senere på dagen holder jeg også appell på Årnes.

2. Vi må kjempe imot angrepene vi ser på arbeidsmiljøloven og sosial dumping. For bedre vilkår på kvinnedominerte arbeidsplasser som rett til hel stilling og likelønn. Og for å fjerne EØS-avtalen.

3. Jeg er medlem fordi SV gir tydelige svar på hvilket arbeidsliv vi skal jobbe for i framtiden. For å bli kvitt sosial dumping må vi si opp EØS-avtalen. Vi vil ha lovfestet rett til hel stilling, vi vil reversere endringene i arbeidsmiljøloven og gå inn i et partsarbeid for å bedre loven.

*

Hans Ole Rian, forbundsleder i Musikernes fellesorganisasjon

1. Jeg feirer 1. mai i Oslo, på Youngstorget, under MFO-fanen og sammen med kamerater i fagforeningene i og utenfor LO, partiene, organisasjonene, og alle andre som deler våre verdier og holdninger. Jeg er der for å feire de seirene som fagbevegelsen har oppnådd opp gjennom historien, og fordi det ennå er mange kamper å føre og seire å vinne.

2. Ett trygt og inkluderende arbeidsliv med faste og hele stillinger, der fellesskapsløsninger velges foran skattelettelser for de rikeste blant oss. Og for at det skal eksistere et bredt kunst- og kulturliv i hele landet. Kravet om at minst 1 % av statsbudsjettet skal gå til kultur er avgjørende for å nå dette målet.

3. Fordi jeg tror at et samfunn med små forskjeller og gode fellesskapsløsninger er det beste samfunnet for oss alle, og at SV har de beste løsningene på de utfordringene vi står overfor.

*

 

Sara Bell, leder av Fagforbundet Bergen: 

1. Jeg feirer 1. mai fordi jeg synes det er fantastisk at vi har en dag der vi kan markere internasjonal solidaritet, feire seire og markere de viktige kampene fremover. Fest og kamp med arbeiderklassen, det blir jo ikke bedre!

2. Akkurat i år er det viktig at hele arbeiderbevegelsen støtter den palestinske sivilbefolkningen og gir aktiv støtte til BDS-bevegelsen for å vise den Israelske staten at 50 år med okkupasjon og 10 år med blokade av Gaza er mer enn nok.

Her hjemme i Norge og i Europa må vi ta et oppgjør med høyrepopulismens menneskesyn, som har fått innpass langt inn i sentrum av politikken. Vi må ta mot flyktninger og migranter på en skikkelig måte, få på plass regulariseringsordninger til irregulære migranter og realisere FNs barnekonvensjon når det gjelder barn på flukt.

Så må vi begynne å ta velferdsordninger tilbake i offentlig regi – arbeidsformidling, helse, barnevern, asylmottak, barnehager og renovasjon er en god begynnelse.

3. Fordi jeg tror på sosialisme, antirasisme og kvinnefrigjøring.

 

Del dette