open menu

Nytt arbeidsprogram for et varmt samfunn

SV vil jobbe for en mer rettferdig, klimavennlig og fredelig verden. Her finner du vårt arbeidsprogram for 2017 til 2021, hvor du kan lese hvordan vi vil nå det målet.

Verden og Norge er ikke fattig, men trygghet, muligheter, makt og penger er urettferdig fordelt. Det øker forskjellene mellom folk og den økonomiske og politiske eliten, både i Norge og i verden.

Fordeler vi bedre, skaper vi mer. Stopper vi klimautslippene, blir verden tryggere og vi får arbeidsplasser vi kan leve av. Lager vi rettferdige avtaler mellom land om handel og samarbeid, vil konflikter dempes og muligheter åpnes for alle.

Norge er et land med relativt små forskjeller, en sterk velferdsstat, høy arbeidsdeltakelse blant begge kjønn, sterke fagforeninger og en stabil økonomi. Dette har gjort Norge til et av verdens beste land å bo i. Likevel vet vi at dette kan snu. Forskjellene i makt og rikdom øker, arbeidsløsheten har bitt seg fast og flere må jobbe i midlertidig stillinger. Samtidig skyter boligprisene i været. Slik skapes og forsterkes forskjeller.

Vi trenger et rettferdig og miljøvennlig samfunn, både lokalt, nasjonalt og globalt. Vi må verne om det beste med det norske samfunnet, som små forskjeller, høy sysselsetting og sterke fellesarenaer. Vi må redusere forskjellene, styrke velferden og bekjempe fattigdom generelt, og fattigdom i barnefamilier spesielt. Vi må bidra til flere og tryggere arbeidsplasser ved å omstille oss til nullutslippssamfunnet og føre en aktiv næringspolitikk.

Her kan du lese hele SVs nye arbeidsprogram for den neste stortingsperioden.

 

Del dette