open menu

Miljøet taper for asfalt

Regjeringen vil bruke mer penger enn noen gang, men er likevel ute av stand til å prioritere miljø.

Miljøsatsingen uteblir

Nasjonal transportplan mangler mål for å kutte utslipp både på kort og lang sikt.

– Denne transportplanen rigger dessverre ikke Norge for å kutte utslipp og satse på miljøvennlig transport. Det er for mye asfalt og viktige kollektivsatsinger utsettes. Dessuten mangler regjeringen troverdig planer for hvordan vi bilparken skal elektrifiseres, sier stortingskandidat for SV Lars Haltbrekken.

Stortinget har tidligere gitt sin tilslutning til at nye personbiler, lette varebiler og bybusser skal være utslippsfrie etter 2025. I nasjonal transportplan mangler både en troverdig opptrappingsplan for å nå målet og en plan for lading.

Ikke utvidelse av bymiljøavtaler

Regjeringen trosser de faglige rådene de har fått om å utvide satsingen på miljøvennlige bymiljøavtalene til flere byer.

– Vi trenger mindre biltrafikk i byene, men på tross av dette regjeringen har i 4 år somlet med å inngå bymiljøavtaler. Nå taper mellomstore byer muligheten til å inngå forpliktende avtaler om mindre bilbasert utvikling, for istedenfor å satse på kollektiv, sykkel og gange, stortingskandidat for SV Kari Elisabeth Kaski.

Regjeringen legger opp til at store kollektivprosjekter skal få 50 prosent støtte fra staten.

– SV vil jobbe at den statlige finansieringen av store viktige kollektivinvesteringer økes til 70 prosent. Når byene vil satse på kollektiv framfor bil, må staten følge opp, sier Kaski.

Høyt spill om motorvei inn mot Oslo

Regjeringen tar i omkamp om E18 Vestkorridoren. Dette på tross av hva staten har forhandlet med Oslo og Akershus om.

– Det er staten sin oppgave å støtte byer som vi redusere biltrafikken. Nå prøver FrP å presse igjennom mest mulig bilbasert utvikling av hovedstadsområdet, på tvers av framforhandlet lokale enighet. Det viser med all tydelighet at vi trenger en ny og mer miljøvennlig regjering, sier Kaski.

Tog-satsinger utsettes

Høyre-Frp-regjeringen varsler i ny Nasjonal transportplan at de utsetter viktige tog-satsinger på Bergensbanen, samt ytre deler av Inter City til Grenland, Halden og Lillehammer.

– Det er uforståelig og alvorlig at en statsminister fra Hordaland nedprioriter og utsetter viktige prosjekter for å forkorte togturen mellom Bergen og Oslo, slik som Vossebanen og Ringeriksbanen, sier Kaski.

Planlegging av ny rullebane på Gardermoen fortsetter

Avinor får derimot fortsette planleggingen av 3. rullebane på Gardermoen. Det varsler regjeringen i Avinors eierskapsmelding som også er lagt fram i dag.

– Regjeringen rigger landet for mer flytrafikk, mer asfalt og mer bensin, framfor nok satsing på lyntog og kollektiv. Samferdselsminister Solvik-Olsen låser oss fast til fortidens transportløsninger, sier Lars Haltbrekken.

Del dette