open menu

SVs fire krav

Nestleder Snorre Valen presenterte landsstyrets forslag til krav for forhandlingene om støtte til ny regjering før landsmøtet tok debatten videre.

–Disse fire sakene er ikke ei uttømmende liste over vår politikk. Men de er inngangsbilletten til et forpliktende samarbeid. Får vi til dette, får vi til mye mer, sa Valen til landsmø­­­­­­­­­tet.

­­Kravene handler om ulikhet, klima, flere lærere og profittfri velferd.

–Vi krever en kraftig økning av barnetrygda. I år er det tjue år siden sist barnetrygda ble prisjustert. Den har stått stille i tjue år, noe som har ført til at mer enn 18 000 flere barn lever under fattigdomsgrensa.De som trenger barnetrygda mest, skal slippe å be om hjelp for å få en behovsprøvd barnetrygd, med byråkratiet, rotet, usikkerheten, og fattigdomsfella som følger av det.

–Vi vil verne Lofoten, Vesterålen og Senja og andre sårbare og verdifulle, uåpnede deler av norsk sokkel fra petroliumsvirksomhet. Vi skal å trekke oljefondet ut av alle fossile investeringer

–Vi krever en lærernorm. Vi må kunne vite at alle barn i Norge har tilgang til en god skole med ordentlige ressurser og lærere som kan gjøre en god jobb i gode faglige rammer, uansett hvor du bor. I dag er det helt uakseptabelt store forskjeller på lærertetthet i Norge. Vi må få en slutt på overfylte klasserom.

Avslutningsvis trakk Valen fram at fellesskapets penger skal til fellesskapets oppgaver.

–Vi må begynne kampen mot profitt på velferd. Å tillate profitt på velferd er å tillate at penger som ellers ville gått til velferd, havner i private lommer. Skattebetalernes penger. Foreldres penger. Men det fører jo også til noe mer. Det rammer ansatte, som får dårligere lønn og pensjon. Og det rammer ikke minst de som trenger samfunnet. Barnevernsbarn skal aldri være en profittmulighet. Og vi bygger asylmottak i Norge for å opptre som et sivilisert land, ikke for å tjene penger på folks flukt og nød.

Foto: Marius Nyheim.

Del dette