open menu

SVs plan for et rettferdig Norge

Forskjellene i Norge øker. Det vil SV gjøre noe med, og lanserer derfor i dag en 35 punkts plan for et rettferdig Norge.

– Dette er vår plan for å få ned ulikheten i makt og rikdom i Norge, sier SV-leder Audun Lysbakken.

SVs plan for et rettferdig Norge består av 35 tiltak for å bekjempe fattigdom, skape en mer rettferdig fordeling, en skole for alle, få oss ut av boligkrisa, sikre alle en trygg jobb og skikkelig lønn, bedre inkludering, og sikre sterkt offentlig eierskap.

– Det er fullt mulig å gjøre noe med de økende forskjellene, det handler om politisk vilje, sier Lysbakken.

– I dag lever nesten 100 000 unger i familier som er fattige. Vi må sørge for at det blir færre barnefamilier som er fattige. Det kan vi gjøre ved blant annet å heve barnetrygden og sikre en anstendig inntekt til uføre.

Samtidig som regjeringen har gjennomført en rekke smålige kutt til de som trenger det mest, løper boligprisene fra oss. Det betyr at den dagen rentene stiger vil mange slite med å betale huslånet. Allerede i dag er det mange som ikke har råd til sitt eget hjem.

– Skal vi minke forskjellene må vi snu skattepolitikken slik at den sikrer en mer rettferdig fordeling. Det betyr å heve skattene for den økonomiske eliten, og senke skattene for de som har minst. Vi må dessuten vri skatt fra arbeid til eiendom, for å gjøre det mindre lønnsomt å spekulere i bolig, sier Lysbakken.

I tillegg vil vi ha en skole med flere lærere, mer praktisk læring, og tidlig innsats bidra til at alle barn blir sett og får likere muligheter, uavhengig av foreldrenes bakgrunn, sier Lysbakken. Et trygt arbeidsliv med rett til heltid og fast jobb, bedre integrering og å sikre fellesskapet eierskap til ressursene er andre viktige tiltak han vil ha for å få en mer rettferdig fordeling.

– Vi vil blant annet grunnlovsfeste at fisken skal komme kysten til gode og sikre offentlig eierskap til jernbanen, sier Lysbakken.

Lysbakken er lite imponert over at statsminister Erna Solberg i sin tale til landsmøtet flere ganger sa at hun var bekymret for at forskjellene øker.

– Det holder ikke med fine taler om små forskjeller og rettferdighet, det forandrer ingenting. Vi vil endre samfunnet, flytte makt og fordele mer rettferdig. Da må vi sørge for trygge boliger, bedre råd for fattige familier, lærere som har tid til alle ungene, og trygge jobber for alle, sier Lysbakken.

Du finner hele planen her

Del dette