open menu

Gratulerer med 8. mars!

På den internasjonale kvinnedagen skal SV fortsette å ta kampene for kvinnefrigjøring, både i Norge og i resten av verden.

På 8. mars, den internasjonale kvinnedagen, vil kvinnepolitisk leder i SV, Marthe Hammer, slå et slag for likestillingen, i Norge og i verden:

– På 8. mars skal vi markere seirene vi, og kvinnene som har banet vei for oss, har kjempet fram. Samtidig skal vi ta de kampene som enda ikke er vunnet.
Dessverre er vi også nødt til å kjempe for å beholde det vi allerede har vunnet. Som i Polen, der politikerne i fjor ville innføre totalforbud mot abort. Eller i USA, der millioner har protestert mot at Donald Trump trekker all støtte til bistandsorganisasjoner som utfører eller informerer om abort.

I Norge er det all grunn til å markere dagen, mener Hammer:

– Kvinnelønna er fortsatt stabilt lavere enn menns lønn, volden mot kvinner er vedvarende og kvinner utsettes for mer kroppspress. Kvinner er underrepresentert i maktposisjoner, eier mindre og tjener mindre enn menn. Kvinner har mindre frihet over sine egne liv enn det menn har. Derfor er kvinnedagen viktig – også i 2017.

Økonomisk selvstendighet er en forutsetning for like muligheter i samfunnet, og er helt fundamentalt for reell kvinnefrigjøring, mener Hammer.

– Ingen feminisme uten omfordeling, er ett av mine slagord. Økonomisk selvstendighet er en forutsetning for å leve med den du ønsker, for å skille seg fra en voldelig partner og ta hånd om dine barn om man skulle bli alene. I mitt og SVs feministiske prosjekt ser vi at kampen for et godt arbeidsliv, der kvinner kan delta i arbeidslivet på lik linje med menn er helt grunnleggende.

Venstresiden har en stolt historie på kvinnefrigjøring, mener Hammer. Historisk har langt de fleste feministiske og kvinnepolitiske seirene vært tilkjempet fra venstresiden, sier hun.

– Abortloven var det SV og Arbeiderpartiet som kjempet fram, høyresiden og sentrum i norsk politikk var tydelige motstandere og kjempet mot til siste slutt. Arbeidsmiljølov, og reduksjon av normalarbeidsdagen er det arbeiderbevegelsen som har kjempet fram, og vi ser at det er høyresiden og sentrum i norsk politikk som nå ødelegger den, og gjør det verre for kvinner å delta i arbeidslivet. Det er også høyresiden som gjennomfører privatiseringspolitikk som rammer kvinner hardere enn menn.

Foto: Kvinnemarsjen i Washington. Brian Allen, Voice of America.

Del dette