open menu

Tar penger fra barnefamilier

Et forslag som har blitt lagt fram for regjeringen vil føre til økte forskjeller og svekke kampen for fattige barn, mener Audun Lysbakken.

Idag leverte et regjeringsoppnevnt utvalg et forslag om å legge om støtten til barnefamiliene. Blant forslagene er gratis barnehage og behovsprøvd barnetrygd. SV-leder Audun Lysbakken mener at forslaget er dårlig, og vil føre til økte forskjeller i Norge.

– Dette forslaget vil øke forskjellene og svekke kampen for barn som bor i fattige familier. Det er meningsløst å stille gratis barnehage og barnetrygd opp mot hverandre. Barnetrygden er den beste måten å utjevne forskjeller på. Dette forslaget legger opp til tidenes ran av barn. De vil ta fra de nest fattigste og gi til de aller fattigste. Det er dårlig fordelingspolitikk.

Lysbakken reagerer på forslaget om å behovsprøve barnetrygden.

– Dette vil være å gjøre barnetrygden om til sosialhjelp. Vi vil ta kampen for barnetrygden. Dette forslaget skal vi stoppe. Med dette vil de fleste, ikke minst foreldre med barn i skolealder, tape tusenvis av kroner.

Lysbakken mener at rapporten understreker hvordan regjeringen har feilprioritert i hele perioden.

– Dette er et bestillingsverk fra regjeringa, der de legger opp til å ta penger fra barnefamilier. Hadde regjeringen prioritert ungene i landet vårt før 20 milliarder i skattekutt til den økonomiske eliten, kunne de betalt for gratis barnehage, og de andre gode forslagene fra utvalget, sier Lysbakken.

Del dette