open menu

Bergstø innstilt som ny nestleder i SV

Kirsti Bergstø fra Finnmark er innstilt som ny nestleder i SV av en enstemmig valgkomite.

Audun Lysbakken fra Hordaland og Snorre Valen fra Sør-Trøndelag er innstilt til gjenvalg som leder og nestleder.

– Kirsti Bergstø er en dyktig politiker som har markert seg på stortinget, og til sammen får vi nå en veldig god ledertrio for SV, sier leder i valgkomiteen Bård Vegar Solhjell.

Bergstø er 35 år og kommer fra Nesseby i Finnmark, hun er utdannet barnevernspedagog og sitter nå i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. Bergstø har tidligere jobbet med mennesker med utviklingshemming, i NAV og ved krisesenter for voldsutsatte. Hun har vært statssekretær i barne- og likestillingsdepartementet og vara til kommunestyret i Nesseby og fylkestinget i Finnmark.

– Jeg er veldig glad for å være innstilt som nestleder og håper å få landsmøtets tillit til å bidra enda mer i kampen mot økende forskjeller og rasering av distriktene. Norge trenger en ny kurs, og da trenger vi et sterkt SV som jobber for omfordeling, styrka velferd og mer likestilling, sier Kirsti Bergstø.

Avtroppende partisekretær, Kari Elisabeth Kaski, som er førstekandidat til Stortinget fra Oslo, er innstilt som medlem i Arbeidsutvalget i SV, og går dermed inn som den femte personen i ledelsen. Kaski er 29 år og kommer fra Kirkenes i Finnmark. Hun har vært medlem av sentralstyret i Natur og Ungdom og nestleder i Miljøorganisasjonen Zero.

Til å overta jobben som partisekretær er valgkomiteens innstilling delt mellom Audun Herning og Andreas C. Halse.

Audun Herning er fra Nesodden, og arbeider i dag i Norsk Folkehjelp. Han er tidligere leder av Sosialistisk Ungdom, har vært lokallagsleder i Gamle Oslo SV og hatt en rekke verv i SV i Oslo. Han har et langvarig internasjonalt engasjement, og har blant annet har blant annet jobbet tre år i Sør-Sudan. Herning er 36 år.

Andreas C. Halse er fra Akershus, og er 30 år. Han er tidligere leder for Sosialistisk Ungdom, har sittet på fylkestinget i Akershus og har hatt en rekke verv i SV. Han har tidligere arbeidet i Human-Etisk Forbund, og er nå daglig leder for Arthur Svenssons stiftelse for faglige rettigheter.

– Det er to svært gode kandidater til å bli partisekretær. På dette punktet legger valgkomiteen fram en delt innstilling, og overlater til landsmøtet å foreta det endelige valget, sier Bård Vegar Solhjell.

I tillegg får sentralstyret flere nye medlemmer. Marian A. Hussein fra Oslo er innstilt som leder for etnisk likestillingsutvalg, Åshild Pettersen fra Nordland er innstilt som kvinnepolitisk leder, og Siv Karin Kjøllmoen fra Oslo er innstilt som faglig leder.

Her finner du hele innstillingen til SVs sentralstyre fra den forberedende valgkomité.

Del dette